Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informacija apie gautas paraiškas priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkurse

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, skelbiame informaciją apie gautas paraiškas ir formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Prašoma suma, Eur Paraiškos atitiktis formaliesiems kriterijams
1. Gytarių bendruomenė Vienijanti bendrystė Gytariuose  7989,39 ATITINKA
2. Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija Augame ir tobulėjame 8000,00 NEATITINKA (Negalimas pareiškėjas. Pareiškėjas neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p.)).
3. Šimšės bendruomenė Stiprūs kartu 4448,06 ATITINKA
4. Šiaulių bendruomenė Šiluma iš mūsų rankų 2023 8000,00 ATITINKA
5. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė Rėkyva – mūsų namai 8000,00 ATITINKA
6. Zoknių bendruomenė VEIKIAM 2023 7976,88 NEATITINKA (Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.))
7. Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“ Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai" veiklos stiprinimas 2023 4423,00 NEATITINKA (Negalimas pareiškėjas - savo narių tarpe nurodo juridinius asmenis. Pareiškėjas neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).  Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.))
8. Lieporių bendruomenes centras Lieporiečių bendrystės tiltai 7998,73 ATITINKA
9. Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė 7999,47 NEATITINKA (Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.))
64835,53  

Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.          

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

  • elektroniniu paštu 
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas