Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Informacija kalbos vartotojams

Kad rašomi ir  sakomi tekstai būtų taisyklingi ir sklandūs, paprasčiausias ir greičiausias būdas – naudotis interneto svetainėmis.

Suabejoję dėl žodžių rašybos, reikšmės, sandaros, linksnių, prielinksnių, įvairių formų vartojimo, sakinio skyrybos ir pan., pasinaudokite Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) interneto svetainės (http://www.vlkk.lt/) Konsultacijų banku (http://www.vlkk.lt/konsultacijos). Paieškos langelyje įrašius reikiamą žodį ar žodžio dalį, bus atverti visi su tuo žodžiu susiję interneto svetainėje esantys įrašai. Jei Konsultacijų banke nėra užklausą atitinkančių įrašų, paspauskite nuorodą „Užduoti klausimą“ ir pateikite klausimą konsultantams. Atsakymą gausite elektroniniu paštu.

Išsami, susisteminta  informacija apie Kalbos klaidų sąrašą (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/didziosios-klaidos), tartį ir kirčiavimą, terminiją, svetimžodžių atitikmenis, Lietuvos vietovardžius, juridinių asmenų pavadinimus, svetimvardžių rašymą, švietimo srities, rašybos ir skyrybos aktualijas, asmenvardžius pateikiama VLKK interneto svetainės dalyje „Aktualiausios temos“ (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos).

Kalbos klaidų sąraše (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/didziosios-klaidos) teikiamos klaidos yra perkeltos iš  VLKK 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 patvirtinto Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, kuris  VLKK 2019 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. N-1 (171) pripažintas netekusiu galios. Didžiosiomis laikytos klaidos ir toliau laikomos klaidomis, tik už jas netaikoma administracinė atsakomybė.

VLKK interneto svetainės dalyje „Nutarimai“ (http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai) galima rasti visus VLKK nutarimus ir rekomendacijas.

Informacija apie Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, daug naudingų patarimų kalbos vartotojams pateikiami interneto svetainėje https://vki.lrv.lt/.

Daug patarimų, aktualių dokumentų rengėjams, rasite „Kanceliarinės kalbos patarimų“ svetainėje (http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/).

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (http://lkiis.lki.lt/) naudinga norintiems pasinaudoti žodynų ištekliais. Šioje svetainėje paskelbtos elektroninės „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“, „Sinonimų žodyno“, „Antonimų žodyno“, „Frazeologijos žodyno“, „Sisteminio lietuvių kalbos žodyno“, „Palyginimų žodyno“ versijos. Taip pat minėtoje svetainėje pateikiami Istorinių vietovardžių duomenų bazėje, Pavardžių duomenų bazėje, Lietuvos vietovardžių geoinformacinėje duomenų bazėje, Tarmių archyve sukaupti duomenys ir kt.

„Lietuvių kalbos žodyną“ (rengtą nuo 1941 iki 2002 metų) sudaro 20 tomų, kuriuose aprašyta apie pusė milijono lietuvių kalbos žodžių. Dabar galima pasinaudoti ir elektroniniu šio žodyno variantu (http://www.lkz.lt/).

Pasitikrinti tarptautinių žodžių reikšmes galima elektroniniame „Tarptautinių žodžių žodyne“ (https://www.zodziai.lt/).

„Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ (http://bkz.lki.lt/) – tai naujas norminamasis leidinys, atspindintis realiai funkcionuojančią kalbos leksiką, taisyklingą bendrinės kalbos žodžių vartoseną. Žodynas dar nebaigtas, nuolat papildomas.

 „Lietuvių pavardžių žodyne“ (http://pavardes.lki.lt/) surašytos beveik visos dabartinės Lietuvos gyventojų pavardės.

Informacija apie Lietuvoje registruotus vardus pateikiama interneto svetainėje http://vardai.vlkk.lt/.

Suabejojus dėl termino tikslumo ar vartojimo, galima pasinaudoti Lietuvos Respublikos terminų banku (http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search).

Europos žodyno „Eurovoc“ interneto svetainėje (http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main)  pateikiamas sisteminis terminų, įvairių žodžių ir žodžių junginių, frazių sąrašas.

Jei nesate tikri dėl lietuviško vietovardžio formos ar rašybos, pasinaudokite elektroniniu „Vietovardžių žodynu“ (http://vietovardziai.lki.lt/).

Interneto svetainė „Pasaulio vietovardžiai“ (http://pasaulio-vardai.vlkk.lt) skirta norintiems taisyklingai parašyti bet kurį pasaulio vietovardį.

„Tarties žodynas“ (http://tekstynas.vdu.lt/tarties-zodynas/) skirtas visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties, ir tiems, kurių veikla susijusi su viešuoju kalbėjimu: radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, pedagogams ir kt.

Žodžių rašybą galima pasitikrinti interneto svetainėje https://rasyba.lietuviuzodynas.lt/.

Kabučių ir brūkšnių tvarkyklę rasite svetainėje http://tmp.vhost.lt/lari/.

Sukirčiuoti žodį padės kirčiuoklė http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1.

Be čia nurodytų, yra ir daug kitų interneto svetainių, kurios gali būti labai naudingos ne tik kalbos specialistams, bet visiems kalbos vartotojams, siekiantiems taisyklingai kalbėti ir rašyti, besidomintiems lietuvių kalbos aktualijomis. Nuorodos į jas pateikiamos VLKK interneto svetainėje (http://www.vlkk.lt/nuorodos/zodynai).

Sėkmingų savarankiškų ieškojimų ir netikėtų atradimų!

Kultūros skyriaus kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė) Aušrinė Rinkevičienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas