Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Informacinis renginys apie naują programą nevyriausybinėms organizacijoms!

Kviečiame nevyriausybines organizacijas dalyvauti Atviros Lietuvos fondo programoje „Verta“. Tai regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir jų projektams finansuoti skirta programa.

Pirmame programos etape nevyriausybinės organizacijos dalyvaus renginyje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“, kur stiprins savo organizacijos komandos finansavimo šaltinių paieškų, projektų rengimo, komunikacijos  ir kitus gebėjimus.  

Antrajame programos etape organizacijos galės gauti finansavimą savo projektams įgyvendinti. Plačiau apie programą galite sužinoti čia: www.olf.lt/verta

Kviečiame sužinoti, kaip jūsų organizacija gali dalyvauti programoje ir kokią naudą gausite!

Kovo 9 d. 11 val. vyks tiesiogiai transliuojamas informacinis renginys, skirtas programos pristatymui.

Renginys bus transliuojamas tiesiogiai per Facebook čia: https://www.facebook.com/events/1081122453290562?ref=newsfeed

Registracija į renginį čia: https://bit.ly/3mbJjph.

Visos užsiregistravusios organizacijos galės jungtis prie ZOOM platformos, užduoti aktualius klausimus ir iškart gauti atsakymus. Nuorodą prisijungimui visoms organizacijoms atsiųsime kovo 9 dieną 9 val. ryto.

Daugiau apie pačia programą kviečiame pasiskaityti štai čia: www.olf.lt/verta

Daugiau apie Atviros Lietuvos fondą ir mūsų programas nevyriausybiniam sektoriui rasite čia: www.olf.lt

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ informacija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas