Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Išplėstinė seniūnaičių sueiga

Kviečiame Rėkyvos seniūnijos bendruomeninių organizacijų pirmininkus deleguoti po vieną atstovą į išplėstinę seniūnaičių sueigą.

2022 m. vasario 2 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės projektas:

 1. Dėl pritarimo Rėkyvos seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pasiūlymų teikimo Rėkyvos seniūnijos 2022 m. veiklos planui.
 3. Kiti klausimai.

Maloniai prašome bendruomeninių organizacijų vadovų iki 2022-01-27 el. p.   pateikti delegavimo raštą, kuriame nurodoma deleguojamo atstovo vardas, pavardė, einamos pareigos bendruomeninėje organizacijoje, kontaktinė informacija, įgaliojimo terminas. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas bendruomeninės organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pridėta įgaliojimo ar kito įgaliojimus suteikiančio dokumento kopija.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 32 str. 6 p. paskelbtas 2021 m. Rėkyvos seniūnijos veiklos plano ataskaitos projektas. Susipažinti su ataskaitos projektu: https://siauliai.lt/lt/structure/view/rekyvos-seniunija

Jei turite pastabų ar pasiūlymų, prašome iki 2022 m. sausio 31 d. pateikti el. paštu:

Rėkyvos seniūnijos vyr. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas