Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Jaunimo reikalų koordinatorių mokomasis vizitas Islandijoje

2023 m. gegužės 15-19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dalia Vietienė kartu su 14 kolegų iš kitų Lietuvos savivaldybių dalyvavo Jaunimo reikalų agentūros organizuotame tarptautiniame mokomajame vizite Reikjavike, Islandijoje. Tikslas — stiprinti regionų  jaunimo politiką ir Jaunimo reikalų koordinatorių kompetencijas.

Islandijos darbo su jaunimu modelis žavi, nes sistema (teisėkūra) kuriama iš jau veikiančių ir pasiteisinusių pavyzdžių ir veiklų. Jaunimo centrų (klubų ir namų) sistema išplėtota ypatingai. Iš viso tokio tipo centrų Islandijoje yra 144.

Aplankyta Švietimo ir jaunimo ministerija, formuojanti jaunimo politiką, Reikjaviko savivaldybė (planuoja, kuria strategijas, programas, skiria finansavimą ir įgyvendina įvairius tarptautinius, ES fondų finansuojamus projektus), Hamarinn jaunimo centras (aktyviai dirba su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, įgyvendina įvairius projektus, jaunimui patrauklias iniciatyvas), Hitt Húsið jaunimo centras (aktyviai dirbama su neįgaliu jaunimu bei jaunimo įdarbinimo programomis), Jaunimo centrus vienijančios organizacijos Samfés biuras (vienija jaunimo centrus, organizuoja masinius jaunimo renginius, koordinuoja jaunimo tarybos veiklą, kurią sudaro 27 Islandijos jaunimo centrų deleguoti 14-16 metų amžiaus atstovai. Jaunimo taryba veikia kaip patariamasis organas, į jaunuolius kreipiasi ne tikt ir nacionalinės valdžios atstovai), Spennistöðin - Queer jaunimo centras (jame kartą per savaitę vyksta veiklos išskirtinai queer (ne heteroseksualiam) jaunimui) ir tarptautinę savanorystę organizuojanti organizacija Seeds.

Susipažinta su darbo su vaikais ir jaunimu strategija iki 2030 m., kurios pagrindiniai prioritetai — Jaunimo įstatymo peržiūra, vaikų ir jaunimo laisvalaikio, profesinės veiklos kokybės standartai, darbo su jaunimu platforma, vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir darbo su jaunimu tyrimų skatinimas.

Labai sužavėjo Islandų bendruomeniškumas, aktyvus tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas vykdant darbą su jaunimu. Darbo su jaunimu paslaugos Islandijoje teikiamos vaikams nuo 10 m. Pagrindinė darbo su jaunimu vizija — vaikai ir paaugliai mokyklose ir laisvalaikio centruose įgyja dinamiškos edukacinės patirties, leidžiančios įgyvendinti savo svajones ir daryti teigiamą poveikį visuomenei ir aplinkai. Islandijoje vaikai ir paaugliai yra laikomi aktyviais dalyviais, labai vertinamas darbuotojų profesionalumas darbe su jaunimu, nuolat remiamasi mokslu ir atliktais tyrimų rezultatais bei skatinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas. Mokyklos, laisvalaikio ir jaunimo centrai, besimokančių vaikų šeimos yra pagrindiniai partneriai, dalijasi atsakomybėmis už jaunuolių mokymąsi ir auklėjimą. Labai aktuali tema Islandijoje yra sveika gyvensena ir gyvenimo kokybė.

Islandijoje labai svarbi yra nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija. Pagrindiniai veiksniai, kurie padeda mažinti nusikalstamumą, narkotikų ir alkoholio vartojimą yra šie:

 •  Įstatymais ribojamas buvimo lauke laikas nepilnamečiams. Įstatymu numatyta, kad 12 m. ir jaunesni vaikai, negali būti ne namuose po 20.00 val. vakaro. 13-16 m. vaikai negali būti po 22.00 val. vakaro. Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. laikas pratęsiamas 2 val.
 • Tėvų savanorių komandų pagalba. Vakarais ir po renginių tėvai vaikšto po apylinkes, pastebėjus vaikus vaikštinėjančius neleistinu laiku, kalbasi su jais, su jų tėvais, bendradarbiauja su jaunimo centrais. Dažniausiai tėvai pažįsta vieni kitus, nes stebi artimiausias gyvenamąsias teritorijas.
 • Mokslu ir tyrimais grįsta informacija. Sistemingai  atliekami tyrimai ar apklausos, kuriuose dalyvauja visi vaikai ir jaunuoliai.
 • Šeimos ryšių stiprinimas. Vaikai ir jaunuoliai skatinami kuo daugiau laiko·    Aktyvus laisvalaikio užimtumas. Veikia jaunimo centrai prie mokyklų, išplėtotas neformalus ugdymas.

Bendradarbiavimas su tėvais, su jaunimo darbuotojais, policija, mokykla, socialinių įstaigų darbuotojais padeda pasiekti geresnių rezultatų. Dirbant su jaunimu ugdomi socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas, raštingumas, siekiam įgalinti juos veikti bei rūpintis savo sveikata.  Formalus ir neformalus ugdymas ypač svarbus jaunimo politikos įgyvendinime, aktyvus vaikų ir jaunimo užimtumas padeda susirasti naujų draugų, prisitaikyti bendruomenėje, gerėja požiūris į save atsiranda savivertė, saugi aplinka su profesionalais. Ugdomas jaunimo aktyvumas, iniciatyvumas ir kūrybingumas, suteikiama naudingų žinių, organizuojamas patrauklus laisvalaikis, pramogos, skatinamas aktyvus mokymasis, socialinis atsakingumas, tolerancija, lygios galimybės, ypatingas dėmesys ir padrąsinimas skiriamas neįgaliems bei socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams. Manoma, kad investicijos į vaikus – raktas į gerovę.

Vizito dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti ir su nepaprasto grožio Islandijos gamta. Vieną dieną vyko pažintinė ekskursija į Islandijos pietinę dalį: aplankyti geizeriai,  kriokliai, ledynai, juodasis paplūdimys ir kitos įspūdingos vietovės. Islandija užbūrė nuoširdžiais gyventojais, šniokščiančiais kriokliais, į dangų šaunančiais geizeriais, mistiniais ledynais, kalnuotais lavos laukais ir permainingu oru.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas