Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kauno ir Šaulių merai: dėl sankcijų teršėjams neturi kentėti gyventojai

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis bendru raštu kreipėsi į aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, atkreipdami dėmesį, kad bandant suvaldyti tikrus aplinkos teršėjus, nukentėjo paprasti gyventojai ir geriamojo vandens tiekėjai.

Praėjusių metų gruodį pasirašytame aplinkos ministro įsakymu apmokestinamuosius teršalus priskyrus jau nustatytoms teršalų grupėms, susidarė prielaidos žymiai didėti miestų vandentvarkos sektoriaus įmonių mokestinei naštai ir sąnaudoms. Taršos mokestis už išleidžiamose nuotekose aptinkamus elementus išaugo jau ne procentais, o kartais net iki keliolikos kartų! 

Rašte pateikiami duomenys, kad, pavyzdžiui, Šiaulių mieste viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios UAB „Šiaulių vandenys“ sąnaudos dėl šių teisės aktų pakeitimų 2021 metais padidės apie 50 tūkst. Eur, o įvertinus mokesčio už aplinkos teršimą tarifų didėjimą nuo 2021 m. sausio 1 d., metinės sąnaudos išaugs net apie 110 tūkst. Eur ir atitinkamai turės poveikį tiek teikiamų paslaugų savikainai, tiek taikomoms paslaugų kainoms. Vidutinė nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Šiauliuose didėtų apie 0,03 Eur/m3.

Kauno mieste ir dalyje Kauno rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios UAB „Kauno vandenys“ atliktais skaičiavimais, per metus bendrovės sąnaudos išaugs apie 150 tūkst. Eur, o vidutinė nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didėtų apie 0,01 Eur/m3.

„Norime atkreipti dėmesį, kad teršalų perskirstymas tarp grupių tik didina mokestinę naštą, tačiau niekaip nesprendžia taršos mažinimo, neprisideda prie aplinkos saugojimo ir nepagrįstas teršėjas moka principo įgyvendinimu. Priimti sprendimai didžiausią įtaką turės vandentvarkos įmonėms, nors jos nėra teršėjos, o tik urbanizuotų teritorijų taršos likvidatorės.

Siekiant efektyvaus taršos mažinimo, o ne mokesčių naštos didinimo, šią naštą perkeliant vartotojams ir apsunkinant verslo sektoriaus veikimą šalies ekonomikai sunkiu laikotarpiu, prašome Jūsų atsižvelgti į išdėstytus argumentus ir panaikinti priimtus sprendimus dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, lemiančius nepagrįstą mokesčių už aplinkos teršimą didėjimą“, – rašoma Kauno ir Šiaulių merų rašte aplinkos ministrui.

 

Pridedamas raštas Dėl teršalų, išleidžiamų į vandens telkinius, apmokestinimo

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija