Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Keičiamas žemės sklypų Piktmiškio g. 11, 16 ir Pramonės g. 104B, Šiauliuose, detalusis planas

Rengiamas Žemės sklypų Piktmiškio g. 11, 16 ir Pramonės g. 104B, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslųŠiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A-79 „Dėl žemės sklypų Piktmiškio g. 11, 16 ir Pramonės g. 104B, Šiauliuose, detaliojo plano keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius  (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 596200, el. paštas: .
Planavimo iniciatorius: pagal 2022-02-04 sutartį Nr. SŽ-139, privatus asmuo.
Plano rengėjas: Sigitos Janušauskienės įmonė  (Ežero g. 16-8, Šiauliai, tel. 8 614 20783, el. paštas: ).
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Pramonės g. 104B , Piktmiškio g. 16 , Piktmiškio g. 11, Šiauliai, planuojamos teritorijos plotas – 11,59 ha.
Plano pavadinimas: Žemės sklypų Piktmiškio g. 11, 16 ir Pramonės g. 104B, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas.
Planavimo tikslai:  žemės sklypų ribų ir ploto keitimas, padalijimas ir suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentų nustatymas, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei Šiaulių miesto bendrojo plano ir jo koregavimų sprendiniais.
Planavimo uždaviniai:
1. nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
2. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
3. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
4. nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano rengėjo patalpose bei skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-29-22-160). Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti www.tpdris.lt , planavimo organizatoriui, iniciatoriui arba plano rengėjui iki projekto viešinimo procedūrų pabaigos.

Sprendimas
Planavimo darbų programa 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Vita Čėsnaitė