Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame jaunimą pasimatuoti profesiją vasarą

Jaunimo reikalų agentūra kviečia Šiaulių miesto savivaldybės darbdavius ir jaunus žmones (14-21 m.) prisijungti prie įgyvendinamo projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“, finansuojamo iš Europos socialinių fondų lėšų. Įgyvendinant projektą, 2023 m. Šiaulių mieste numatoma įdarbinti 12 jaunuolių darbdaviui pilnai kompensuojant darbo užmokestį.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunuoliams pasitikrinti savo profesijos pasirinkimą realioje darbo vietoje ir skatinti jaunuolių motyvaciją planuoti savo karjerą.

Projekto uždaviniai: suteikti galimybę jaunuoliams išbandyti pasirinktą profesiją realioje darbo vietoje; padėti pritaikyti jaunuolių žinias ir gebėjimus darbo aplinkoje; skatinti jaunuolius tirti profesijos pasirinkimo galimybes; plėtoti jaunuolių žinias ir sampratą apie darbo santykius ir karjeros galimybes.

Projekto dalyviai:

Jaunuoliai  nuo 14 m. iki 21 m., registruoti pagal gyvenamąją vietą vienoje iš Lietuvos Respublikos savivaldybių ir besimokantys bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Darbdaviai — Juridinis asmuo (savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme).

Jaunuolių įdarbinimo laikotarpis — nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 31 d. Jaunuolis turi būti įdarbintas ne trumpiau kaip 10 darbo dienų ir ne ilgiau kaip 22 darbo dienas.

Projekto veiklos tinkamomis finansuoti laikomos jaunuolių darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką bei darbdavio socialinio draudimo įmokų išlaidos, neviršijančios MMA (840 Eur), ir kitos susijusios darbo užmokesčio išlaidos (ligos pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas) patirtos ir apmokėtos Projekto veiklos vykdymo laikotarpiu, įdarbinant jaunuolius vasarą (ne ugdymo proceso metu) ir pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

Dalyvių registracija:

Darbdavių registracijos pradžia – 2023 vasario 1 d., pabaiga – 2023 m. birželio 1 d. 

DARBDAVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA

Jaunuolių registracijos pradžia – 2023 m kovo 1 d., pabaiga  2023 m. birželio 1 d. 

JAUNUOLIŲ REGISTRACIJOS ANKETA 

Dalyvių skaičius ribotas! Atitinkantys reikalavimus jaunuoliai kviečiami dalyvauti eilės tvarka pagal registracijos datą ir laiką. Patekę(-usios) į dalyvių sąrašą galės rinktis iš darbdavių pasiūlymų ir įsidarbinti vasaros metu.

Jei turite klausimų apie projektą, rašykite el. pašto adresu: [email protected]

Projektą „Pasimatuok profesiją vasarą“ koordinuoja Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus specialistė Laura Staneikienė, el. p. [email protected], tel. +370 659 49662.

Daugiau informacijos rasite čia

 Lankstinukas 

Jaunimo reikalų agentūros informacija

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas