Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame prisidėti prie miesto autobusų maršrutų atnaujinimo

Dar pernai metų gruodį pranešėme apie įmonės planus – viešojo transporto maršrutų atnaujinimą. Nors Šiaulių miesto tvarkaraščiai yra nuolatos koreguojami iš esmės jie keisti nebuvo jau senai. Todėl nuspręsta imtis kardinalių pokyčių bei perplanuoti maršrutus taip, kad jie būtų maksimaliai patogūs kiekvienam šiauliečiui ar miesto svečiui.

Buvome informavę, kad UAB „Busturas“ viešo konkurso tvarka sudarė sutartį su įmone, kuri per metus laiko privalės paruošti Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo galimybių studiją. Galimybių studijos parengimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti esamų viešojo transporto maršrutų tinkamumą bei parengti VT maršrutų atnaujinimo planą, atsižvelgiant į Šiaulių miesto ilgalaikius strateginius tikslus, savivaldybės patvirtintus su atliekamu tyrimu susijusius sprendimus, darnaus judumo principus, nacionalinius, Šiaulių miesto ir ES taršos mažinimo tikslus bei gyventojų poreikius. Juolab, kai vis garsiau yra kalbama apie tikslą kuo daugiau gyventojų iš nuosavų taršių automobilių prikviesti į viešąjį transportą, yra labai svarbu jį padaryti optimaliai atitinkančiu keleivių poreikius.

          Pasirašius sutartį, buvo sudarytas veiklų planas bei pradėti darbai. Vyko fokus grupių diskusijos su įmonėmis, mokyklomis, bendruomenių atstovais. Šiai dienai turime paruoštą anketą, kurią kviečiame užpildyti, nes viešasis transportas yra skirtas žmonėms ir tik juo besinaudojantys asmenys gali tiksliai įvardinti, kokie pakeitimai yra būtini. Žinoma, labai svarbi ir nesinaudojančių viešuoju transportu nuomonė, išgirdę jų lūkesčius, galėsime prisitaikyti ir taip juos prisikviesti į autobusus.

         Siekiame įtraukti kuo daugiau keleivių į šių pokyčių procesą. Kviečiame nebūti pasyviais stebėtojais ir dalyvauti unikaliame miesto viešojo transporto maršrutų pertvarkos procese. Neleiskite kitiems nuspręsti už Jus. Kiekviena išsakyta nuomonė bus naudinga ir padės mums labiau suprasti kiekvieno iš Jūsų poreikius.

Tikime, kad su mūsų keleivių pagalba viešąjį transportą padarysime dar patrauklesniu bei patogesniu. Kartu mes – jėga!!!

Anketą rasite čia: Šiaulių miesto viešojo transporto esamų ir potencialių keleivių apklausa (alchemer.com)

 UAB „Busturas“ informacija