Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Lietuvių kalbos viktorinai pasibaigus

Baigėsi virtuali Lietuvių  kalbos viktorina, skirta valstybinės lietuvių kalbos statuso šimtmečiui paminėti. Viktorinos organizatorės – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvių kalbos draugija (LKD). Viktorinoje dalyvavo 195 gimtajai kalbai neabejingi žmonės. Jie turėjo atsakyti į 25 klausimus iš įvairių lietuvių kalbos sričių. Viktorinos klausimus sudarė ir dalyvių atsakymus vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta komisija.

Baigiamajame renginyje, vykusiame Savivaldybėje, buvo apibendrinti viktorinos rezultatai ir apdovanota 11 geriausiai pasirodžiusių dalyvių. Renginio vedėja Aušrinė Rinkevičienė pirmiausia suteikė žodį Savivaldybės mero pavaduotojui Egidijui Elijošiui. Vicemeras emocingai kalbėjo apie lietuvių kalbos kaip valstybinės šimtmetį, dabartinę kalbos padėtį, jos kitimą, kalbos politiką ir politikų požiūrį, pasveikino visus susirinkusius su gražia sukaktimi.

LKD garbės narys, LKD Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkas Algirdas Malakauskas kalbėjo  apie aktyvų šiauliečių dalyvavimą LKD organizuojamose viktorinose, pabrėžė itin glaudų Savivaldybės ir LKD Šiaulių skyriaus bendradarbiavimą, paminėjo, kad dalyviams sunkiausiai sekėsi atsakyti į 15, 20 ir 23 klausimus. Kalbininkas savo kalbą baigė tokiu sakiniu: „Prieš 30 metų Paryžiuje UNESCO žiuri paskelbus, kad gražiausia pasaulio kalba yra lietuvių kalba, VLKK pirmininkui Audriui Antanaičiui kalbant apie lietuvių kalbą akcentavus, kad „tokios kalbos, kuri būtų archajiška ir sykiu tokia moderni pasaulyje daugiau nėra“, ir prisiminus didžiojo lietuvių kalbos normintojo Jono Jablonskio žodžius „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“, išvada aiški – būtina gimtąją lietuvių kalbą  mylėti ir gerai mokėti.“

Komisijos pirmininkė Aušrinė Rinkevičienė paskelbė viktorinos nugalėtojus ir prizininkus.

Suaugusiųjų grupėje daugiausia balų (23) surinko Simona Vaičekonė (Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ socialinė darbuotoja).

Po 22 balus – UAB „Jurgvita“ direktorė dr. Rasa Rudžinskienė ir Danutė Slavinskienė (Šiaulių r. Raudėnų bibliotekininkė).

Moksleivių grupėje nepralenkiama buvo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinė Danielė Malinauskaitė (22 balai).

Po 21 balą surinko dvi dalyvės – Gabrielė Jokubauskaitė (Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija) ir Goda Samalionytė (Šiaulių „Romuvos“ gimnazija).

Lituanistų grupėje po 24 balus surinko Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoja metodininkė Rita Mikučiauskienė ir Jurgita Dominauskaitė (UAB  „Pandos“).

2 balais atsiliko 3 dalyviai: Lina Zaboras (UAB „Extra  Services“ direktorė), Jurgita Levanaitienė (Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokytoja metodininkė) ir Rimvydas Žuklija (senjoras).

Sveikinimo žodį šauniausiems, gudriausiems viktorinos dalyviams tarė ir LKD valdybos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė. Kalbėdama apie LKD ir jos rengiamas viktorinas, profesorė teigė mananti, kad Šiaulius jau galima vadinti lietuvių kalbos viktorinų sostine, ir pažymėjo gerą Savivaldybės požiūrį į rengiamas viktorinas ir konkursus, rodantį pagarbą lietuvių kalbai.

Viktorinos, skirtos valstybinės lietuvių kalbos statuso šimtmečiui, nugalėtojams ir prizininkams LKD valdybos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė ir mero pavaduotojas Egidijus Elijošius įteikė Savivaldybės ir Lietuvių kalbos draugijos įsteigtus prizus bei LKD diplomus. Džiugu, kad Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje vykusi virtuali Lietuvių kalbos viktorina sulaukė nemažo miestiečių ir Šiaulių rajono gyventojų susidomėjimo.

 

Kultūros skyriaus informacija

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis