Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Šiaulių miesto etapai

           2022 m. sausio 12, 13 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje organizuojamas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Šiaulių miesto savivaldybės pirmas etapas. Šiame etape dalyvaus 30 kolektyvų (130 mokinių) iš įvairių Šiaulių miesto įstaigų. Renginio pradžia 2022 m. sausio 12, 13 d. – 13 val.  Į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją gali įeiti tik dainuojantys ir akompanuojantys mokiniai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai. Progimnazijos erdvėse privaloma dėvėti medicinines kaukes.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“  Šiaulių miesto savivaldybės pirmojo etapo vertinimo komisija:

Birutė Janonienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto docentė, mišraus choro „Studium“ meno vadovė;

Tomas Laugalis,  „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojas;

Laura Remeikienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė, „Rasos“ progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, „Lauros studija“ vadovė;

Stanislava Rusevičienė, Menų mokyklos muzikos studijos „En-den-du“ vadovė, muzikos mokytoja metodininkė, muzikos pedagogikos magistrė;

Daiva Vaičiulienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Florina Varkalienė, Dainų muzikos mokyklos direktorė.

Vertinimo komisija išrinks televizijos konkurso „Dainų dainelė“ pirmojo etapo laureatus, kurie 2022 m. sausio 28 d. 10.00 val. Šiaulių miesto „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje atstovaus |Šiaulių miestą televizijos konkurso  „Dainų dainelė“ antrojo zonos etapo atrankoje.

 

Organizatoriai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyrius,

Šiaulių  „Juventos“ progimnazija.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas