Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Menininkės Aleksandros Kasubos palikimo įprasminimas Didždvario gimnazijoje

 

Sausio 12 d. Didždvario gimnazijoje atidaryta ekspozicija, skirta buvusios gimnazijos mokinės Lietuvos-JAV aplinkos menininkės, vizionierės Aleksandros Fledžinskaitės-Kašubienės-Kasubos (1923–2019) ir buvusio jos mokytojo, lietuvių kilmės prancūzų semiotiko, kalbininko, mitologo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo (1917– 1992) kūrybinio palikimo, istorinių ryšių su gimnazija ir Šiaulių miestu.

Kaip sakė parodos iniciatorė, Nacionalinės dailės galerijos menotyrininkė, parodų kuratorė Elona Lubytė: „Į Jūsų gimnaziją sugrįžta buvusi mokinė ir mokytojas, susipažinę šiuose koridoriuose sunkiais laikais, 1940–1941 metais, sovietams okupavus Lietuvą. Aleksandra Kasuba – proanūkė grafo Nikolajaus Zubovo, kuris 1898 m. savo plytinėje Aleksandrijoje dovanojo iš vietinio molio išdegtas plytas Jūsų, anuomet mergaičių gimnazijos, pastato statybai”.

Sovietams nacionalizavus Ginkūnų dvarą ir šeimai išsikrausčius, Aleksandra liko Šiauliuose baigti gimnaziją, kurioje susipažino su čia mokytojavusiu Algirdu Juliumi Greimu. Kaip rašė pati menininkė: „Nėra abejonės, kad mūsų pokalbiai Šiauliuose paženklino mano mąstymą. Taip tą pavasarį drauge išgyvenome vežimus į Sibirą, sutikom naujus okupantus, vokiečių kariuomenę”. 1944 m. rudenį ir mokinė, ir mokytojas skirtingais keliais pasitraukė į Vakarus.

Daugiau nei septynis dešimtmečius Jungtinėse Amerikos Valstijose kūrusi menininkė žinoma dėl iš įvairių medžiagų kurtų reljefų, tampriųjų audinių instaliacijų. Be to,  ji rašė poeziją, suprojektavo ir neeilinės architektūros rezidenciją dykumoje. Didžiuliame jos kūrybos archyve yra ir nedidelė knygelė, utopinė idėja, pavadinimu „Utility for the Soul“ (liet. „Įrengimai sielai“). A. Kasubos kūrybos tyrinėtoja „Įrengimus sielai“ vadina menininkės manifestu – gimusiu tuo metu, kai korporacijų galios kritika ir alternatyvių gyvenimo būdų paieška sutapo su Vietnamo karo, Vudstoko, hipių epochos maištaujančiais sąjūdžiais ir judėjimais. Ši idėja, praėjus penkiasdešimčiai metų nuo jos gimimo Niujorke, Lietuvoje atgimė kompiuteriniame žaidime, kuris nuo šiol kiekvienam didždvariečiui pasiekiamas tiesiog nuskenavus QR kodą išmaniuoju telefonu.

Simboliška, jog paroda atidaryta erdvėje, jungiančioje senąjį ir naująjį gimnazijos pastatus. Paroda apima mokytojo ir mokinės prisiminimus apie Šiaulius, Aleksandros Kasubos kūrybos apžvalgą ir kviečia gimnazistus kitomis akimis pažvelgti į vienos seniausių mokyklų Šiauliuose sienas, susipažinti su menininkės, nebijojusios svajoti ir savo svajones įgyvendinti, kūrybiniu palikimu.

Rasa Zvilnaitė

Neformalaus švietimo mokytoja

Šiaulių Didždvario gimnazija

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė

Parodos akimirkos

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas