Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nebelieka ribojimų prekiauti (teikti paslaugas) prekybos viešosiose vietose, kuriose ekstremaliosios situacijos metu veikla buvo sustabdyta

Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. spendimu Nr. A-845 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. A-813 „Dėl veiklos apribojimo reikalavimų Šiaulių miesto viešosiose prekybos (paslaugų teikimo) vietose“ pripažinimo netekusiu galios“ (įsakymo įsigaliojimo data: 2022 m. gegužės 7 d.) panaikinti draudimai ir ribojimai galioję pandeminiu laikotarpiu.

Su įsakymu galima susipažinti čia.

Prašymai išduoti Leidimą tik į neužimtą vietą priimami nuo 2022 m. gegužės 9 d. nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki planuojamos veiklos pradžios. Prašymai pateikiami siunčiant el. paštu, adresu  arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62 (I a.)

Atkreipiame dėmesį, kad Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu buvo pateikti ne visi (ne visai ir (ar) neteisingai užpildyti) dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų ir vietinės rinkliavos gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ir (ar) pateiktai informacijai patikslinti nustatomas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų terminas.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus informacija