Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Paraiškų daugiabučių namų renovacijai teikimas pratęstas iki metų pabaigos

Aplinkos ministro įsakymu terminas teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą dėl užsitęsusio karantino pratęstas iki šių metų pabaigos – jos bus priimamos iki gruodžio 31 d.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“, Šiaulių miesto savivaldybės paskirta energinio efektyvumo didinimo programos administratoriumi, daugiabučiuose namuose, kuriuose sprendimai dėl renovacijos dar nepriimti, susirinkimus organizuoja nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. Balsavimai vyksta raštu, balsadėžių pagalba. Tačiau sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėmis būdas tinkamas ne visiems daugiabučiams todėl, kaip ir kiti administratoriai, bendrovės Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai laukia karantino pabaigos ir galimybės organizuoti susirinkimus „gyvai“.

Primename, kad Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) paraiškas renovacijai gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai, tokie kaip AB „Šiaulių energija“.

Pagal kvietime numatytas sąlygas valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms.

Šiaulių miesto savivaldybė, norėdama prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo skatinimo nuo 2022 metų planuoja įtraukti priemonę renovuojamų daugiabučių namų kiemų dangų gerbūvio tvarkymui į strateginio planavimo dokumentus bei Savivaldybės biudžete numatyti lėšas šiai priemonei įgyvendinti. 

Maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu arba tel. (841) 591 238, jei Jums reikia konsultacijos renovacijos klausimais. Profesionali savo srities specialistų pagalba Jums – garantuota!

Pasinaudokite puikia proga atnaujinti savo daugiabutį ir mėgaukitės ilgalaike renovacijos nauda: sutvarkyta gyvenamąja aplinka, atsinaujinusiu pastato estetiniu vaizdu, pagerėjusia gyvenimo kokybe, padidėjusiu viso pastato funkcionalumu, išaugusia turto verte, pailgėjusiu pastato eksploatavimo laiku, sumažėjusiomis pastato priežiūros išlaidomis ir didesniu draugiškumu aplinkai. O svarbiausia: modernizavę savo daugiabutį apie 40 proc. sumažinsite šilumos suvartojimą, atitinkamai mažės ir Jūsų mokėjimai už šildymą!

AB „Šiaulių energija“ inf.