Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pasveikinti Šiaulių miesto socialiniai darbuotojai

Šiaulių kultūros centre Šiaulių m. savivaldybė surengė Socialinių darbuotojų profesinės šventės paminėjimą.  Pagerbimo vakare nuoširdžiausi padėkos žodžiai išsakyti Šiaulių miesto socialiniams darbuotojams, dirbantiems socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybės įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, vaikų dienos centruose, už jų kilnų ir atsakingą darbą, už ištiestą ranką labiausiems pažeidžiamiems ir  vienišiems, ieškantiems sprendimų ir padedantiems įveikti sunkiai sprendžiamas problemas, už tikėjimą ką daro ir už pasišventimą kasdieniam darbui.

„Vargu ar rastumėte kitą tokią profesiją. Socialiniai darbuotojai yra arčiausiai ir gali padėti žmonėms, kai jiems to labiausiai reikia. Jūsų kasdienybėje būna ir skausmo, ir vargo, ir gražių akimirkų. Tikiu, kad Saulės miesto socialiniai darbuotojai savo pareigas atlieka iš visos širdies, jiems niekada netrūksta paguodos, gerumo žodžių. Šiauliuose dirba apie 500 socialinių darbuotojų, iš visos širdies sveikinu kiekvieną iš Jūsų“, – prieš įteikdamas nominacijas kalbėjo Šiaulių meras Artūras Visockas.

Atsidėkojant už veržlumą, aktyvumą, kantrybę, atsakomybę, ištvermę ir kitus išskirtinius darbus, 10-čiai socialinių darbuotojų Savivaldybės meras Artūras Visockas įteikė Šiaulių globos namų dienos centro ,,Goda“ socialinėse dirbtuvėse specialiai pagamintas atminimo dovanas nominacijų laimėtojams:

,,Metų proveržis“ - Editai Bernotienei už Socialinių dirbtuvių sėkmę, Rasa Butkevičienė įvertinta už begalinę kantrybę („Metų kantrybė“). Rimai Rimkuvienei, už aktyvumą ieškant įvairiausių būdų ir priemonių kaip atrasti geriausią galimą išeitį globojamiems vaikams, ir ruošiant juos savarankiškam gyvenimui, - „Metų iniciatyvos“ nominacija. O už vidinę stiprybę, drąsą, atsakomybę ir šaltą protą įvertintas Vilius Ražinskas, kuriam įteikta  nominacija „Metų ištvermė“. Už pareigingumą, gebėjimą kokybiškai atlikti paskirtą darbą ir darbštumą,- apdovanota Emilija Papreckytė („Metų atsakomybė“). „Metų talentu“ paskelbta Indrė Monkutė, kuri geba vaikams su negalia įskiepyti meilę piešimui, padėti jiems suvaldyti teptuką, ir to dėka vaikų piešiniai eksponuojami parodose ir konkursuose. Už gebėjimą burti žmones „Komandos sielos“ nominacija įteikta Simonai Milunienei. „Metų naujoku“ paskelbta Regina Gedminaitė, kuri randa išeitį iš sudėtingų situacijų, noriai dalinasi turima patirtimi, mielai  padeda spręsti iškilusias problemas, ir visada pilna kūrybingų idėjų. Cituojant Japonų išmintį, kad „Vienas šiltas žodis sušildo tris žiemos mėnesius“ ,,Šilčiausios šypsenos“ nominacija įteikta Vaivai Kunakinai. Šildo ne tik Vaivos žodis, bet ir jos šilta šypsena, kuri lydi kiekvieną dieną senjorų kasdienybę. Na o „Metų džentelmenu“ paskelbtas Visvaldas Sudaris, kurio dėmesingumas, atsidavimas savo darbui, begalinė kantrybė, senjorų sveikatinimas ir nuoširdumas – jo sėkmės palydovas.

Pagerbimo vakare pasidžiaugta, kad Šiauliuose turime įmonių ir įstaigų, kurios nestokoja dėmesio ir mielai dalijasi parama su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Rėmėjų parama labai laukiama ir padeda vaikams, žmonėms stokojantiems lėšų, išpildyti ne tik kasdienius poreikius, bet ir įsigyti būtiniausius daiktus.

Socialinėje srityje kiekvieni metai - tai kaitos, iššūkių ir naujų galimybių metai. Bendradarbiavimas tarp skirtingų organizacijų, siekiant tų pačių tikslų, yra sėkmės rodiklis suteikiantis daugiau galimybių sprendžiant iškilusius iššūkius. Vakaro metu padėkota rėmėjams ir  socialiniams partneriams už paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Savivaldybės meras už ilgametį bendradarbiavimą ir paramą Šiaulių m. kompleksinių paslaugų namų ,,ALKA“ vaikams su negalia padėkos atminimo prizą įteikė NATO oro policijos misiją Šiauliuose vykdančios Lenkijos misijos atstovui.

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis padėkos dovanas įteikė „Gustuko picerijos“ vadovui, Šiaulių Vykinto Rotary klubo ir Šiaulių moterų „Lions“ klubo prezidenatams, padėkota Šiaulių „Ringuvos“ mokyklai, AB MV Group production „Gubernija“ ir Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriui.

Savivaldybė, atsidėkodama socialiniams darbuotojams už jų darbą, pakvietė pasimėgauti dovanojamu koncertu, kurio metu atlikėjai Ona Kolobovaitė (sopranas), Egidijus Bavikinas (tenoras), Beata Vingraitė (koncertmeisterė) atliko nuotaikingas arijas, duetus iš operų ir operečių, miuziklų, lietuvių kompozitorių populiarias dainas.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis