Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Patvirtintas 2023 m. NVO projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas, sąrašas

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A-434 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo“ patvirtintas dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto NVO projektų sąrašas.

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Vertinimo balų vidurkis

Finansuojama suma iš Savivaldybės biudžeto, Eur

1.

VšĮ Sielos harmonija

Kūrybinės dirbtuvės 2023 m.

98,00

4 900,00

2.

Šiaurės rytų centras

Neregių ir silpnaregių bendruomenės įtrauktis į bendruomenines veiklas per mokymus

90,00

2 400,00

3.

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

NVO kompetencijų stiprinimo programa

90,00

3 000,00

4.

VšĮ Edukaciniai projektai

Visi skirtingi - visi lygūs

86,50

2 449,00

5.

LPS „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrija

Gyvenkime linksmiau ir aktyviau

77,50

2 866,00

6.

Lietuvos teisininkų draugija (Šiaulių skyrius)

Bendradarbiavimo galia

76,00

2 000,00

7.

Socialinės integracijos centras

Emocijų valdymas kasdienybėje "Pažink-suprask-sukurk"

70,00

4 356,00

8.

VšĮ Mėlynas mėnulis

Nemokama psichosocialinė pagalba Šiaulių mieste jaunimui ir vaikams

69,50

3 400,00

9.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Galiu daugiau

65,50

2 700,00

10.

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas "Šviesa"

Bendrystės alėja. Atvykusių iš Ukrainos senjorų užimtumo ir sociointegravimo iniciatyvos

65,00

2 300,00

11.

Regbio sporto klubas "Vairas"

Socialinė įtrauktis kartu su Regbio sporto klubu „Vairas“

64,50

3 100,00

12.

Šiaulių NVO konfederacija

Gerumo angelas

61,50

1 529,00

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė