Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Posėdžio metu nagrinėtas iš daugiabučio Aido g. 37 savininkų bendrijos gautas prašymas

2023 m. rugpjūčio 25 d. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero rezervo naudojimo komisijos (toliau – Komisija), patvirtintos Savivaldybės mero 2023 m. liepos 11 d. potvarkiu Nr. M-586 posėdis.

Spręstas klausimas dėl Savivaldybės mero rezervo naudojimo daugiabučio namo Aido g. 37, Šiauliuose, gaisro, įvykusio š. m. liepos 3 d., padariniams likviduoti. Posėdžio metu išnagrinėtas iš daugiabučio namo Aido g. 37 savininkų bendrijos gautas prašymas „Dėl lėšų skyrimo DNSB Aido g. 37 iš savivaldybės mero rezervo“ ir prie jo pridėti dokumentai.

Bendru Komisijos narių sprendimu nutarta teikti Savivaldybės merui motyvuotą išvadą dėl 80 procentų (3720,00 Eur) nuo prašomų lėšų skyrimo iš Savivaldybės mero rezervo. 

Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybės mero rezervo naudojimo komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės mero 2023 m. liepos 10 d. potvarkiu Nr. M-578, 3 punkte nurodyta, kad „Motyvuoti prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų turi būti pateikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nukentėjus nuo gaisro, stichinės nelaimės ar kito įvykio, ekstremaliojo įvykio (situacijos) ar nepaprastosios padėties metu“. 

Prašymo forma.