Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pradedamas įgyvendinti tarptautinio KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektas - „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“

„Saulės“ pradinėje mokykloje startavo naujas tarptautinio KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektas - „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“ (lietuviškai„Pasidalinkime savo kultūra su didžiųjų menininkų, mokslininkų šedevrais ir turtingu kultūros paveldu“). Mūsų mokykla – šio projekto koordinatorė.

2022 m. balandžio 13 d. įvyko pirmasis projekto dalyvių iš Lietuvos, Graikijos ir Turkijos mokyklų nuotolinis susitikimas.

„Saulės“ pradinės mokyklos direktorė Erika Masiliauskienė pasveikino visus projekto dalyvius ir palinkėjo sėkmės vykdant projektą, o projekto vadovė, anglų kalbos mokytoja Ilona Ragažinskienė, apžvelgė pagrindines projekto gaires, sklandaus bendradarbiavimo ir sėkmingo projekto veiklų įgyvendinimo kriterijus. Susitikimo metu buvo kalbama apie projekto partnerių atsakomybes, savalaikį ir nuoseklų projekto veiklos plane numatytų veiklų įgyvendinimą, aptarta projektui skirtų lėšų paskirstymo, įsisavinimo bei atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka.

Susitikime buvo nutarta, kad kiekviena projektą įgyvendinanti šalis suburs savo mokyklose darbo grupes, viso projekto metu atsakingai vykdys projekto sklaidą, numatys ir su kitomis šalimis partnerėmis derins virtualių susitikimų, kuriuose dalyvaus visų šalių mokiniai ir mokytojai datas.       

                      Visi projekto dalyviai sutarė, kad naudodami įvairias priemones, IKT galimybes,  virtualių susitikimų metu tobulins mokinių bendrakultūrinę kompetenciją, supažindins juos                    su savo šalies kultūra, tradicijomis, papročiais. Pirmasis virtualus susitikimas numatomas jau 2022 m. gegužės 23-28 dienomis, kurį organizuos partneriai iš Graikijos.

Tikime, kad mūsų komanda dirbs susitelkusi, atkakliai sieks užsibrėžtų tikslų ir visą projekto laikotarpį mus lydės sėkmė.

                       

Pavaduotoja ugdymui Vilma G.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas