Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Priešmokyklinukai įgyvendino eTwinning projektą „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, Erika Steponaitiene ir Viktorija Krivickaite, įgyvendino projektą „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“. Projektas buvo vykdomas aštuonias savaites, bendradarbiavimo platformoje „eTwinning“. Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Ingrida Tuomėnienė.

Projekto tikslas – STEAM dalykų integracija į ugdomąjį procesą, vaikų kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas. Projekto metu vaikai dalyvavo pedagogių parengtose meistriškumo pamokėlėse, kurių metu įgyvendino STEAM idėjas, pasitelkiant LEGO kaladėles. Veiklų metu buvo skiriamas dėmesys kiekvienai STEAM akronimo raidei. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinukai dalyvavo pirmoje mokytojų parengtoje meistriškumo pamokoje – mokslas su LEGO ir atliko tokias akronimo mokslas (science) veiklas: statė eskimų žiemos būstą (iglu)  ir susipažino su vandens būsenomis – skysta, kieta, garai bei temperatūros matavimo prietaisais – termometrais; sukūrė LEGO augalų augimo modelį ir išsiaiškino, kad sėklos dygimą sąlygoja tokie veiksniai kaip šiluma, vanduo, oras. Antroji mokytojų parengta meistriškumo pamoka apėmė technologijų panaudojimą ir internetinių įrankių integravimą ugdymo procese ( technologies akronimas). Ugdytiniai  išbandė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erikos Steponaitienės sukurtą žaidimą „Daugiau negu, mažiau negu“ Wordwall.net aplinkoje ir mokėsi palyginti skaitmenis, pažinti matematinius ženklus „daugiau“, „mažiau“, „lygu“. Vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti buvo pasitelkti planšetiniai kompiuteriai bei juose įdiegta programa ChatterPix Kids. Projekto veiklų ugdymo turinio atskleidimui, diferencijavimui,  vaizdumui pedagogės pasitelkė išmaniąsias priemones – Smart lentą ir Smart Notebook programą, planšetinius kompiuterius, edukacines bitutes Bee-Bot. Taip pat progimnazijos priešmokyklinukai projekto metu priėmė inžinerinius (engineering) iššūkius ir dalyvavo mokytojų parengtose meistriškumo pamokose - inžinerija su LEGO. Ugdytiniai iš LEGO kaladėlių pastatė vandens kaskadą ir eksperimentuodami aiškinosi kaip vandens srovė gali priversti suktis ratą. Ne mažiau įtraukiantis inžinerinis iššūkis – tilto konstravimas iš LEGO. Statant tiltus vaikai sužinojo kas yra tiltas, domėjosi jų tipais, konstrukcinėmis dalimis. Lego kaladėlės buvo pasitelktos įgyvendinat ir dar vieną – ketvirtą projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ meistriškumo pamoką – menai su LEGO, kuri apima (arts) akronimą. Ugdytiniai buvo kviečiami išlaisvinti savo kūrybiškumą ir pasinerti į LEGO meno pasaulį. Priešmokyklinukai išbandė štampavimo lego kaladėlėmis techniką ir sukūrė kūrybinius darbus, o taip pat įgijo naujos patirties ir patyrė nuostabos jausmą kurdami šešėlių teatrą iš LEGO kaladėlių  ir vaidindami spektaklį „Legolendas“. Pati paskutinioji STEAM akronimo raidė – M, tai matematika (mathematics) ir paskutinioji eTwinning projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ meistriškumo pamoka. Pedagogės, vesdamos matematikos projektines veiklas su LEGO, įsitikino, kad LEGO – puikus būdas vaikams išaiškinti matematiką. Priešmokyklinukai, panaudodami Lego konstruktoriaus kaladėles, mokėsi atpažinti skaitmenis, juos suvokti, mokėsi atlikti sudėties ir atimties veiksmus.

Bendradarbiavimo projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO“ galutinis rezultatas – sukurtos elektroninės projekto veiklų knygutės Book Creator internetinėje svetainėje. Projektinės veiklos buvo vykdomos tiek klasės, tiek lauko erdvėse. Pasitelkiant STEAM idėjas buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo, pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kt. įgūdžius ir gebėjimus.

E-knygučių nuorodos:

https://read.bookcreator.com/UsSLI3oKDHOxRRQtsF7CKRNo28b2/G76SKsgFRwOe7WJb3k7U1A

https://read.bookcreator.com/k4Mo1bwDD2XL9Lk58lkYyQ8IymF3/56VISrmsRzmVTeSUtylTqw

 

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Viktorija Krivickaitė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas