Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Priešmokyklinukai ugdėsi informatinio mąstymo gebėjimus eTwinning projekte „Informatinis mąstymas gamtoje“

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai ir jų mokytoja Erika Steponaitienė kartu su Šiaulių Gytarių progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniais ir mokytoja Ingrida Tuomėniene įgyvendino eTwinning projektą „Informatinis mąstymas gamtoje”.

Informatinio mąstymo ugdymo paskirtis priešmokykliniame amžiuje – įgyti elementaraus IT išmanymo ir kritiško vartojimo pradmenis, naudotis IT informacijos paieškai, atrankai, kaupimui ir atsakingam naudojimui, bendrauti, kurti, tyrinėti, aktyviai pažinti ir spręsti problemas kartu su bendraamžiais, padėti į ugdymo(si) procesą įsitraukti visiems vaikams. (Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje. V. Gražienė, V. Jonynienė, R. Kondratavičienė ir kt. Vilnius, 2021).

eTwinning projekto „Informatinis mąstymas gamtoje” tikslas ir uždaviniai – taikant informatinį mąstymą ugdyme, skatinti pažingsniui ieškoti problemos sprendimo, o jį atradus – gebėti pritaikyti ir kitoje panašioje situacijoje. Kūrybiškai, aktyviai veikiant, siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti informatinio mąstymo idėjas kasdieninėje ugdymo(si) veikloje. Projektas buvo vykdomas balandžio – birželio mėnesiais tiek grupės, tiek lauko aplinkoje. Jo metu buvo organizuojamos veiklos kiekvienai informatinio mąstymo sričiai: informacija, skaitmeninės technologijos, algoritmai ir programavimas, virtualus komunikavimas, saugumas, etika ir teisė.

Ugdytiniai atliko tokias veiklas sričiai – informacija: „Informacijos apibendrinimas”, „Informacijos paieška bibliotekoje”, „Kodavimas”, „Pikselių paveikslėliai” ir kt. Vaikai įvairiuose informacijos šaltiniuose (knygose, žinynuose, enciklopedijose, žodynuose, pažintiniuose žurnaluose, internete) ieškojo informacijos apie gyvūnus, rastą informaciją gretino, grupavo, apibendrino. Vaikai buvo skatinami  pastebėti gyvūnų panašumus ir skirtumus, jų savybes. Projektinių veiklų metu pedagogės supažindino ugdytinius kaip, pasitelkiant technologijas, susirastą ir atrinktą informaciją etiškai pritaikyti savo reikmėms.  

Veikloje “Drugelis” vaikai kūrė skaitmeninį turinį. Baltame popieriaus lape iškirpo drugelį ir gėlytę, mokyklos kieme ieškojo įvairių augalų, ištiesė savo „drugelius” ir fotografavo planšetiniais kompiuteriais. Veiklose „Pikseliai”, „Pixel art”  priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pradėdami nuo mažų žingsnelių, mokėsi programavimo pagrindų, lavinosi atidumą, loginį mąstymą, o svarbiausia, sužinojo, kas yra pikselis. 

Priešmokyklinukai ugdėsi gebėjimą naudotis skaitmeniniu turiniu visoms kompetencijoms ugdytis, įgyvendintų projektinių veiklų pavyzdžiai pateikti srityje skaitmeninės technologijos. Įvykdytos projektinės veiklos: „Išmanus daržas”, „Mokomės su planšetiniu kompiuteriu”, „Išmanios Velykos”, „Išmanieji robotai”, „Interviu” ir kt. Ugdytiniai naudojosi įvairiomis priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtomis skaitmeninėmis programėlėmis, kurios turi diktofono, piešimo, fotografavimo, QR kodų nuskaitymo galimybes. Projektinėse veiklose buvo ugdomas esminis gebėjimas: suvokti algoritmo, programos svarbą problemoms spręsti, o užsiėmimų idėjos ir jų realizavimo pavyzdžiai pateikti trečiojoje projekto “Infomatinis mąstymas gamtoje“ srityje algoritmai ir programavimas. Tai veiklos: „Drugelio gyvenimo ciklas”, „Algoritmų paieškos gamtoje. Vaivorykštė”, „Spalvos gamtoje”, „Labirintai”, „Mitybos grandinė”, „Algoritmai”, „Darbų seka gaminant šaltibarščius” ir kt. Vaikai mokėsi kurti paprastus algoritmus (taisykles) kasdieninėje jų veikloje, gaminant šaltibarščius, dėliojant vaivorykštę, statant labirintus iš gamtinės medžiagos, rikiuojant objektus pagal tam tikrus požymius. Tokiose veiklose vaikai ugdosi gebėjimą nuosekliai dėstyti mintis, ieškoti sąveikos tarp objektų ir reiškinių, atpažinti ryšius. O taip pat programavimo pagrindų ugdytiniai mokėsi žaisdami edukacinį žaidimą „Scootie Go!”, kuris tobulina analitinio ir loginio mąstymo įgūdžius, moko spręsti sudėtingas problemas ir dirbti komandoje.

Ketvirtoji eTwinning projekto „Informatinis mąstymas gamtoje” sritis – virtualus komunikavimas.  Šia informatinio mąstymo sritimi buvo siekiama ugdyti vaikų socialinius gebėjimus virtualioje erdvėje: nuolatinį mokymąsi, bendravimą (pokalbiais internetu), bendradarbiavimą, refleksiją. Ugdytiniai projekto metu jungėsi į virtualius susitikimus Zoom platformoje, kurių metu dalijosi jau įgyvendintų veiklų nuotraukomis, reflektavo, dalijosi emocijomis, patirtimis. Į projekto veiklas taip pat įsitraukė ugdytinių tėveliai. Bendradarbiaujant su tėvais buvo ugdomas gebėjimas ieškoti, kaupti ir tvarkyti informaciją naudojant technologijas. Darbams sukelti į bendrą visumą ir bendrai dalintis savo surinkta informacija buvo pasitelkta bendradarbiavimo erdvė Padlet. Taip pat su ugdytinių tėvais projekto tematika buvo bendraujama Tamo dienyno, Facebook, Messenger programų pagalba. Šio projekto metu, pasitelkiant ugdytinių tėvelius, buvo išbandyta internetinė reflektavimo sistema „Reflektus“.

Saugumo, etikos, teisės principai ugdomi per visas veiklas ir temas: apdorojant informaciją pabrėžiami teisės aspektai, naudojantis kompiuterių programomis – saugus darbas, kuriant algoritmus ir programuojant laikomasi etikos ir teisės taisyklių, socialiniam komunikavimui svarbūs ir saugumo, ir etikos, ir teisės klausimai, todėl išskirta penkta sritis – saugumas, etika, kurioje pateikti veiklų įrodymai. Tai veiklos „Slaptažodis“, „Mokomės naudotis išmaniais įrenginiais ir išlaukti eilės“, „Vaikų kampelis“. Veiklos „Slaptažodis“ metu ugdytiniai pagal nurodytą schemą kūrė slaptažodžius, ženklų seką. Ugdytiniai buvo supažindinami, kokie pavojai tyko virtualioje erdvėje, kaip nuo to apsisaugoti, vaikai kėlė probleminius klausimus ir reflektavo, ką daryti, kad kompiuteris netaptų pavojingas, o būtų pagalbininkas.

Bendradarbiavimo projekto „Informatinis mąstymas gamtoje“ galutinis bendras rezultatas – sukurta elektroninė projekto veiklų knygutė Book Creator internetinėje svetainėje.

E-knygutės nuoroda:

https://read.bookcreator.com/EKWQm5pLXHXEl5x9AssLmEXEzTk1/IZ5FVVfMQXGniP8uE2Lxgw

Straipsnį parengė: Erika Steponaitienė Šiaulių „Romuvos” progimnazijos vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir Ingrida Tuomėnienė Šiaulių Gytarių progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nuotraukos: Erikos Steponaitienės ir Ingridos Tuomėnienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas