Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

PROJEKTAS „STEAM meistriškumo dirbtuvės“

Šiauliuose nuo 2020 metų rudens, Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva, veiklą pradėjo penki „STEAM darželis“ centrai. Šiaulių lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Žirniukas“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartimi įsipareigojo vystyti pedagogų kompetencijas STEAM veiklų organizavimo srityje, todėl 2021-05-12 vykusiose „STEAM meistriškumo dirbtuvėse“ visi aktyviai dalyvavo ir pristatė net 9 vaizdo įrašus, kuriuose buvo siekiama atskleisti STEAM veiklų specifiką, veiklai keliamus reikalavimus, aptarti kylančius sunkumus, apsikeisti idėjomis, susipažinti su veiklose naudojamų priemonių įvairove.

Šį projekto renginį organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ STEAM veiklų koordinavimo darbo grupė, o profesionaliai talkino VGTU inžinerinio licėjaus STEAM centro vadovė ir NŠA STEAM srities standartizuotų laboratorijų, švietimo metodų specialistė Ernesta Smalinskė, VUŠA lektorė, Šiaulių „Ragainės“ progimnazijos inžinerijos bei Šiaulių Jaunųjų technikų centro mokytoja Ingrida Donielienė, LVJC neformaliojo ugdymo organizatorė, „STEAM vaikams“ Facebook puslapio įkūrėja Dovilė Žukauskaitė. Šios pedagogės kiekvieną pristatytą veiklą aptarė, teikė rekomendacijas veiklos tobulinimui ir tęstinumui. Ekspertų išvados ir pastebėjimai buvo labai vertingi, renginio dalyviai pasisėmė minčių ir idėjų, kurios bus vertingos tęsiant STEAM ugdymą ikimokyklinėse įstaigose.

Šiame projekte dalyvavusios įstaigos atrinko po 1-2 veiklas ir jas pristatė renginio metu: Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ komanda: Ingrida Taraškė, Sonata Janauskienė, Tatjana Andrijauskienė, Vanda  Juozapaitienė, Onutė Raščiuvienė pristatė vaizdo medžiagą „STEAM veiklos Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“. Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ pedagogė Rita Kušleikienė  pademonstravo veiklą „Atpažįstu ir kuriu emociją“, o  Inga Ragienė -„Žaidžiame detektyvais“. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės Laura Bajoriūnė ir Mireta Visockienė pristatė veiklą „STEAM pasakose“ , o Jolita Jasulaitytė - „Drambliai ėjo į svečius“. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ atstovės Rūta Šiaučiulienė, Jolita Uljanovienė, Ieva Jankūnaitė pademonstravo vaizdo pristatymusŠiuolaikiniai  sprendimai mene ir dizaine. 3D modeliavimas“,  bei „Išmaniųjų žemėlapių inžinerinės dirbtuvės“.  Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ pedagogė Giedrė Bidvė dalinosi veiklos įrašu „Vandens tarša. Fredžio kelionė upe“, o Loreta Kondratavičienė, Virginija Grišiuvienė  - „Gėlės STEAM veiklose“. Vaizdo įrašų nuorodas galima rasti portale „STEM school label“

Dalinamės, mūsų nuomone, vertingiausių rekomendacijų dešimtuku:

 1. STEAM veikla turi įtraukti vaikus veikti, tada jie bus susidomėję ir smalsūs.
 2. Leisti vaikams ieškoti sprendimų, imtis iniciatyvos, suteikti laisvės jų asmeninio kūrybiškumo plėtotei.
 3. Sudarytos galimybės ištyrinėti priemonių galimybes prieš jas naudojant veikloje, turi įtakos veiklos sėkmei.
 4. Geriausių rezultatų pasiekiama kai grupę sudaro 2-3 vaikai.
 5. Pedagogas veikloje turėtų vengti konkurencinių klausimų.
 6. Apgalvoti užduotis, kad jos skatintų ne tik vartoti, bet ir kurti.
 7. Pedagogui turi būti svarbu kokią patirtį po veiklos „išsineša“ vaikai.
 8. Formuluoti probleminius klausimus.
 9. Veiklai formuluoti kuo tikslesnį uždavinį (pvz. iš 20 kaladėlių pastatyti ateivį)
 10. Rekomenduojamos STEAM veiklos organizacinės dalys:
 • Problemos/užduoties pristatymas
 • Kūrybinis procesas
 • Kūrybinio proceso pristatymas
 • Sukurto darbo/gaminio/statinio tikrinimas
 • Kūrybinis procesas skirtas patobulinimams
 • Veiklos refleksija, įsivertinimas (labai svarbu)

Renginys sulaukė dalyvių palankaus vertinimo, todėl tikimės, kad jis bus tęstinis ir kitais metais galėsime pakviesti prisijungti daugiau ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas