Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų etnokultūrinė konferencija ,,Skrynelę pravėrus“

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų etnokultūrinė konferencija ,,Skrynelę pravėrus". Konferencijos metu vaikai dalinosi savo žiniomis apie etninę kultūrą, etnokultūrinį raštingumą, ugdė tautinį tapatumą, pažino ir vertino savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokė save kaip tos kultūros puoselėtoją. Joje dalyvavo didelis būrys mokinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų iš visos Lietuvos mokyklų: Kretingos, Akmenės, Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir iš tolimųjų Širvintų rajono.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pasidžiaugė mokytojų ir mokinių noru dalintis žiniomis apie lietuvių liaudies paveldą, akcentavo etnokultūros svarbą. Šiaulių turizmo  informacijos centro vadovė Rūta Stankuvienė pristatė etnokultūros sąvoką. Pasakojo apie Šiaulių krašto žymias vietas, lankytinus objektus. Pakvietė konferencijos dalyvius apsilankyti Saulės mieste. O kaip pasiruošti pasimatymui su liaudies daina, papasakojo  Šiaulių universitetinės gimnazijos dr. ekspertė, atlikėja-vokalistė, dainų autorė, grupės ,,KITAVA“ lyderė Rasa Stoškuvienė. Muzikavimo ir dainavimo studija „Dunduliai“, paruošti Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Rasos Navickienės, žaisdami su muzika keliavo į konferencijos pranešimų  pristatymo pogrupius, kur ugdytiniai, padedami juos ruošusių mokytojų,  pristatė sakmes, pasakas be galo, padavimus, dainavo tarmiškas dainas, dalinosi receptais, žaidė žaidimus.

Konferencijos dalyviai ir jų mokytojai kartu su „Romuvos“ progimnazijos šokio mokytoja Daiva Riškiene judriojoje veikloje mokėsi ir šoko tris lietuvių liaudies šokius: ,,Kiaulė grikiuos“, ,,Malūnėlis“ ir ,,Pliauškutis“. Šokio mokytojai padėjo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 4 klasės mokiniai. Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai dalyvavo KAHOOT viktorinoje. Visi jautėsi pakylėtai ir džiugiai, pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis. Savo džiugia nuotaika širdelėmis ir jaustukais pasidalino ekrane. Visi dalyviai planavo sugrįžti kitais mokslo metais.

 

Pradinių klasių pedagogės Laura Palivonienė ir Rasa Navickienė

Nuotraukos: Lauros Palivonienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas