Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje“

2022 m. birželio 8 dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vykusi tradicinė XI respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokinių  konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje“ pakvietė šalies mokinius pasidalinti savo patirtimi apie inovatyvių, kūrybiškumą ugdančių skaitmeninių įrankių panaudojimą įvairiose mokymosi veiklose.

XXI a. informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro įtaką visam ugdymo procesui. Jos leidžia didinti ugdymo efektyvumą, padeda kuriant naujas mokymosi erdves, kuriose galima taikyti inovatyvius ir aktyvius mokymo metodus. Per 50 konferencijos dalyvių iš Šiaulių miesto ir šalies mokyklų pristatė net 24 pranešimus. Dalyviai pasidalino savo patirtimi, kaip panaudoti IKT ne tik mokymosi,  bet ir tiriamosiose STEAM ugdymo veiklose. Buvo pristatyti įvairūs skaitmeniniai įrankiai, skirti mokytis istorijos, geografijos, anglų kalbos,  bei 3D virtualios realybės programos, aptartos interaktyvių užduočių ir žaidimų kūrimo galimybės, muzikiniai intarpai ir filmukai. Integruotais biologijos bei IT koliažų kūrimo pavyzdžiais dalijosi Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos dalyvės. Mokiniai iš Šiaulių Gytarių progimnazijos kalbėjo apie matematinių memų kūrimo bei filmavimo patirtis - STEAM veiklą su Leonardo da Vinči prototipo modeliu. Pranešėja iš Šiaulių Didždvario gimnazijos tinklalapių kūrimo priemone WIX pateikė integruotą lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir karjeros planavimo projektą pristatydama savo sukurtą svetainę,  o  Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos komanda atskleidė, kaip mokosi vokiečių kalbos integruotoje komiksų laboratorijoje. Gegužių progimnazijos atstovai parodė praktinius pavyzdžius ugdant kūrybiškumą, loginį, erdvinį mąstymą informacinių technologijų ir ekonomikos pamokose.

Konferencijos dalyviai puikiai praleido laiką, dalindamiesi STEAM ugdymo įžvalgomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais, mokantis ir kūrybiškai jungiant įvairias mokymosi disciplinas. Mokiniai pranešimuose dalijosi ne tik tyrinėjimais, eksperimentais, bandymais, bet ir atradimo džiaugsmu, džiugiomis emocijomis.

Skaitytų pranešimų įvairovė bei dalyvių šilti atsiliepimai atspindi konferencijos aktualumą:   „Tema šiuolaikiška, aktuali ir neišsenkanti. Kaskart pamatome ką nors naujo. Labai norisi padėkoti ir mokiniams, ir mokytojams. Mokytojams - tai neįkainojama patirtis, kaip organizuoti ugdymo procesą, o moksleiviams gera viešojo kalbėjimo praktika.“ Todėl konferencijos organizatoriai sako: ,,Iki susitikimo kitais mokslo metais!“.

          Šiaulių ‚Romuvos“ progimnazijos mokytojos

Jolanta Zemleckienė, Daiva Lukšienė, Gitana Kovaliovienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas