Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Respublikinė konferencija „Mano Lietuva: domiuosi, tyrinėju, atrandu, puoselėju“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje įvyko nuotolinė respublikinė konferencija „Mano Lietuva: domiuosi, tyrinėju, atrandu, puoselėju“, kuri skirta 5-8 klasių mokiniams. Konferencijos organizatorės – istorijos mokytojos Diana Norkaitienė, Vitalija Samuilytė bei progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė. Renginio tikslas ugdyti mokinių pilietinį tapatumą ir tautinę savimonę, skatinti mokinius didžiuotis savo šalies valstybe, istorija, gamta, kultūra, prisidėti prie Lietuvos valstybingumo puoselėjimo.

Sulaukta itin gausaus pranešėjų skaičiaus iš įvairiausių šalies kampelių: Šiaulių Medelyno, Gytarių, Zoknių, „Rasos“, Gegužių, „Romuvos“, „Juventos“ progimnazijų, Šiaulių r. Kužių mokyklos, Kairių jungtinės mokyklos Pakapės skyriaus, Lazdijų r. A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Panevėžio r. Dembavos, Kauno technologijos universiteto Vaižganto, Panevėžio „Vyturio“, Panevėžio „Saulėtekio“, Tauragės Tarailių, Marijampolės Petro Armino progimnazijų, Vilniaus Erudito licėjaus, Marijampolės sav. Sasnavos pagrind. mokyklos, Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcinio centro. Dalyviai skaitmeninių technologijų dėka turėjo galimybę pasidalinti savo mintimis, darbais, tyrinėjimais bei išgirsti, kuo domisi jų bendraamžiai.

Konferencija pradėta Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinės Dagnės Norvilaitės skaitomu meniniu žodžiu bei šventišku progimnazijos direktorės Stanislavos Prazauskienės pasveikinimu.

Pranešimai pristatomi dviejose grupėse, joms moderavo istorijos mokytojos: Diana Norkaitienė ir Vitalija Samuilytė. Pranešėjai savo darbuose gvildeno Lietuvos istorijos svarbiausius įvykius: „1863 m. sukilimo atgarsiai Seirijų apylinkėse” (Vaida Miliūtė), „Kovo 11 d. Aktas“ (Ugnė Jurevičiūtė, Smiltė Kičaitė). Daug mokinių tyrinėjo žymių, mūsų valstybei nusipelniusių asmenybių biografiją bei jų veiklą: „Signataras per 1 minutę“ (Mečislovas Saudargas), „Mano atrasti svarbūs Sasnavos žmonės“ (Saulė Stralkutė), „Mes, lietuviai, turime kuo didžiuotis“ (Marija Mickevičiūtė, Austėja Mekišaitė), „1972-ųjų Kauno pavasario apžvalga, lietuvių išeivijos spaudoje“ (Gabrielė Daunytė), „Knygnešiai Panevėžyje“ (Dija Šapnagytė, Rusnė Adomonytė, Ūla Archipovaite ir Klaudijus Levickas), „Puntuko akmuo“ (Gabija Burbaitė). Pranešime „Skalbiklių įtaka pipirnių auginimui“ Austėja Pečiulytė ir Elvita Ramanauskaitė palietė aplinkosaugos temą. Nemaža dalis pranešėjų domėjosi savo gyvenamųjų vietovių kultūros, švietimo, istoriniais objektais: „Atrandame keliaudami“ (Atėnė Rakauskaitė), „Nuo parapinės mokyklos iki gimnazijos“ (Aina Griščenkovaitė, Gerda Bernotaitė), „Agailių koplyčia” (Arnas Kybartas), „Mano gimtojo miesto atsiradimas” (Gustė Akelytė), „Medelyno istorija mūsų akimis“ (Evelina Linkutė, Emilija Klimavičiūtė), „Šiaulių miesto gatvių pavadinimai“ (Norbertas Daukša), „Salduvės piliakalnis“ (Eimantas Račkauskas), „Žydų paveldas Šiauliuose“ (Rokas Andriušis, Gabrielis Martinaitis, Martynas Skiutė), „Tauragės miesto paveldas“ (Gabrielė Steigvilaitė, Eglė Jocytė), „UNESCO paveldas Lietuvoje“ (Luknė Bindokaitė, Meda Lukošiūnaitė, Goda Vancevičiūtė, Ignas Kovas). Yra sakoma, kad seni sodai lyg siūlas suriša senelių, tėvų, vaikų kartas, tuo įsitikinta, pasiklausius Emilijaus Trinkūno pranešimo „Ekologija senelio sode“. Pranešėjai dalijosi savo patirtimi, minint svarbiausius istorinius įvykius „Švenčiu laisvę“ (Kajus Tamavičius). Žinoma, konferencijoje neapsieita be mokinių kūrybos, Marija Bielskytė pristatė savo eilėraščių knygelę „Prisiminimų pilnos sienos“.

Džiugu, kad jaunoji karta nepamiršta svarbių mūsų Tėvynės įvykių, domisi jais, jaučia didžiulę pagarbą ir dėkingumą istorinėms ir kultūrinėms asmenybėms. Tą įtikinamai įrodė konferencijos dalyvių gausa, pranešimuose išsakytos mintys bei refleksija. Dauguma džiaugėsi ne tik pranešimų svarumu, įdomiai pateikta informacija, bet ir tuo, kaip konferencija buvo suorganizuota.

 

Bibliotekos vedėja Ala Norvilienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas