Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Respublikinė mokytojų nuotolinė konferencija „Tyrinėk. atrask. ieškok. pažink.‘‘

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko Respublikinė mokytojų nuotolinė konferencija „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK.“ Kaip  mokytis gamtamokslinių dalykų mokykloje, kaip organizuoti pamokas, kokias priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga - tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Konferencijos metu buvo siekiama skatinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) naudojimą mokymo(si) procese, užtikrinant kokybišką ir sklandų tarpdisciplininio mokymosi įgyvendinimą, pagrįstą tyrinėjimais/bandymais/eksperimentavimu ir projektine veikla.

                     Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokytojų noru dalintis naujovėmis, tobulėti. Pranešėjus ir klausytojus  pasveikino pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio šokėjos.

Konferencijos metu buvo pristatyti  pranešimai: ,,Inovatyvus STEAM ugdymas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre‘‘, ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant LEGO kaladėles‘‘, ,,Internetinės platformos komiksams kurti‘‘, „Dirvožemis - gyvoji žemė" STEAM veiklose‘‘, "Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka "Kaip suvokiame aplinką‘‘, ,,Metų laikai leidžia patirti tyrinėjimo, atradimo, ieškojimo, pažinimo džiaugsmą‘‘, ,,STEAM integravimas anglų k. pamokų veiklose’’, ,,Šiaulių savivaldybės skelbiamų STEAM JUNIOR projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtys‘‘, ,,Kelionė pažinimo taku‘‘, ,,Išmanieji gamtukai‘‘, ,,Magiškoji STEAM laboratorija‘‘, ,,Erdvinio mąstymo lavinimas ir IKT pradiniame ugdyme‘‘.

Konferencijos pranešėjai dalinosi savo sėkminga patirtimi, idėjomis, mokymo(si) metodais ir būdais. Konferencijos viešnios Diana Leskovienė ir Irma Glincerienė,  Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centro metodininkės, pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą, jo misiją, veikiančias laboratorijas bei tiriamųjų ir edukacinių veiklų pasiūlą. Aptarė VU ŠA STEAM centro Fizikos inžinerijos bei specializuotos Gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų laboratorijų koncepcijas, jose esančią įrangą. Kituose mokytojų pranešimuose buvo kalbama  apie STEAM dalykų integravimą į priešmokyklinį ugdymą. Pasidalinta eTwinning platformoje įgyvendinto projekto patirtimi. Mestas iššūkis meistriškumo pamokai: pažinimo kompetencijai. Keliaujant per istoriją, atrandant pažinimo kelią, kuris padeda ugdyti vaikų išradingumą, bei pažinimą. Kalbėta apie  erdvinį mąstymą ir kokie yra lavinimo būdai. Supažindinta,  kaip kiekvienu metų laiku, remiantis gyvenimiška patirtimi ir vaikams suprantančia juos supančia aplinka, pavyksta atlikti tyrimus, bandymus,  kaip priešmokyklinukus supažindina su dirvožemio susidarymo procesu, kokia jo vertė augalams ir gyviems organizmams. Pademonstruota patyriminė vaikų veikla. Pristatytos platformos skirtos komiksams, pasakojimams, istorijoms kurti www.pixton.com, www.storyboardthat.com, www.toonytoon.com. Pasitelkiant įvairias medijas bei programas su STEAM pagalba lavinami mokinių anglų kalbos pristatymo ir kalbėjimo įgūdžiai.  Išgirdome įdomius gamtamokslinio  būrelio ,,Išmanieji gamtukai‘‘ ir 1-2 klasių mokinių ,,Magiškosios STEAM laboratorijos‘‘ veiklų pristatymus. Mokytojos pasidalino Šiaulių savivaldybės skelbiamų STEAM JUNIOR projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi. Taip pat buvo pristatyta  netradicinė pasaulio pažinimo pamoka "Kaip suvokiame aplinką?’’.

 Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai džiaugėsi dalyvavimu joje. Visi jautėsi pasisėmę ir pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis.

Parengė Lina Pocienė, Odeta Juršė

Nuotrauka: Linos Pocienės

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas