Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Savivaldybėje – nauja investuotojų aptarnavimo tvarka

      Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų investuotojams valdymo procesų ir procedūrų analizė bei jų tobulinimas“ Šiaulių mieste investuojantiems verslininkams, siūlo naują aptarnavimo modelį, kai tam tikrus kriterijus atitinkantis būsimas ar esamas investuotojas dėl jam reikalingų, Savivaldybės teikiamų paslaugų, gali kreiptis į vieną asmenį. Toks investuotojų aptarnavimo modelis – pirmas Lietuvoje!


      Nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. uždaroji akcinė bendrovė „Civitta“, Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu, atliko Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų paslaugų investuotojams analizę, išanalizavo stipriąsias ir silpnąsias investuotojų aptarnavimo puses, sukūrė naujus investuotojų aptarnavimo procesus.


      Tikimasi, kad sukurti investuotojų aptarnavimo procesai padės greičiau ir efektyviau teikti paslaugas verslininkams. Projekto rezultatuose numatyta, kad potencialiu (nauju) investuotoju laikomi tie juridiniai asmenys, kurie investuoja ne mažiau kaip 600 tūkst. Eur ir sukuria ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas Šiaulių mieste. Juridinis asmuo, registruotas ir veikiantis Šiaulių mieste, kurio metinė apyvarta viršija 5 mln. Eur ir/arba dirbančiųjų skaičius viršija 100, laikomas esamu investuotoju. Projekto rengėjų ir Savivaldybės paskaičiavimu, šiuo metu Šiaulių mieste yra apie 100 tokių juridinių asmenų. Sąrašas atnaujinamas ne rečiau, kaip kartą per metus arba esant poreikiui.


      Minėti investuotojai gali kreiptis į vieną Savivaldybėje dirbantį asmenį dėl tokių paslaugų, kaip įvairių leidimų išdavimas (statybos, medžių kirtimo, topografinių ir požeminių komunikacijų planų tikrinimo ir derinimo ir kt.), investicijų Šiaulių pramoniniame parke, konsultacijų. Kai kurių paslaugų suteikimo trukmė, įgyvendinant šį projektą, gali sutrumpėti net 15 darbo dienų.


      Kontaktai: Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ilona Ringytė-Gedvilė, tel. nr.: +370 600 96 050 el.p. .   

Ekonomikos ir investicijų skyriaus informacija
Nuotraukos autorius: Steve Johnson
Nuotraukos šaltinis: https://stocksnap.io

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas