Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Sėkmingai baigta „Tūkstantmečio mokyklos I“ praktinių lyderystės mokymų programa Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovams

 

Birželio 4 d. ir 6 d. įvyko praktinių lyderystės mokymų programos „Tinklaveika stiprinant įgūdžius ir kuriant ryšius“ mokymai tema „Švietimo įstaigos atsparumas neapibrėžtumo sąlygomis“. Mokymuose dalyvavo visų Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovai. Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto profesorius Marius Laurinaitis, dirbantis informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo srityje. Lektoriaus mokslinių tyrimų ir publikacijų temos susijusios su informacijos apsauga, kibernetinių grėsmių valdymu ir dirbtinio intelekto pritaikymu saugumo srityje. Profesorius Marius Laurinaitis aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir konferencijose, siekdamas stiprinti kibernetinį saugumą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Praktinių mokymų metu lektorius įvardino dirbtinio intelekto vaidmenį didinant švietimo įstaigų atsparumą. Aptarė, kaip dirbtinis intelektas gali padėti mokyklų vadovams efektyviau valdyti neapibrėžtumo sąlygas ir užtikrinti švietimo įstaigų atsparumą. Kalbėjo apie kibernetines grėsmes ir jų valdymą švietimo įstaigose. Aptarė kibernetinių grėsmių rūšis, jų poveikį švietimo įstaigoms ir veiksmingas strategijas joms valdyti. Profesorius Marius Laurinaitis pasidalino praktiniais patarimais, kaip užtikrinti sklandų švietimo įstaigos veikimą neapibrėžtumo sąlygomis. Aptarė teismų praktiką, susijusią su mokyklų pristatyta problematika.

Mokymuose aptartos švietimo sektoriaus hibridinės grėsmės. Kaip jas atpažinti ir kaip reaguoti. Analizuota, kas yra hibridinės grėsmės, kaip jos gali paveikti švietimo įstaigas ir kokie veiksmai gali padėti jas neutralizuoti. Lektorius pabrėžė, kad geriausias būdas siekiant apsisaugoti nuo manipuliacijų – tai socialinė inžinerija ir prevencinės priemonės. Mokymų metu dalyviai gilinosi į socialinės inžinerijos technikas, jų pavojus švietimo įstaigoms ir praktines prevencines priemones, kurios padeda apsisaugoti nuo manipuliacijų.

Praktinių lyderystės mokymų programą sudarė keturi moduliai: „Švietimo įstaigos įvaizdžio ir komunikacijos valdymas“, „Strateginis valdymas ir poveikio matavimas“, „Personalo valdymas švietimo įstaigoje“, „Švietimo įstaigos atsparumas neapibrėžtumo sąlygomis“.

Mokymų programa suteikė galimybę mokyklų vadovams stiprinti įgūdžius ir kurti ryšius, siekiant plėtoti Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklaveiką, kuri užtikrins tarpmokykliniu bendradarbiavimu grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis visų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir mokytojams.

 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Praktinių lyderystės mokymų programą parengė ir mokymus organizuoja Šiaulių miesto švietimo centras.

„Tūkstantmečio mokyklos I“ projektą įgyvendiną Šiaulių miesto savivaldybė.

Projektą finansuoja #NextGenerationEU lėšomis

Projektą įgyvendina #Europos socialinio fondo agentūra

#Tūkstantmečio mokyklos

Informaciją parengė:

Kristina Nesovienė 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ srities „Lyderystė veikiant“ veiklų koordinatorė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė