Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Seminaras "Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui"

Balandžio 12 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokytojos Vitalija Šukienė, Diana Norkaitienė, Žaneta Mickevičienė ir Rolanda Miškūnienė vedė seminarą „Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui" savo progimnazijos ir miesto pedagogams.

Seminaro metu buvo pateikta pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Nearpod, Cram, Liveworksheets, Canva virtualias aplinkas, atskleisti šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau IKT) – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Dirbant su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami „technologijų pasaulio čiabuviais“ būtina kalbėti jų kalba, todėl seminaro paskirtis buvo pasidalinti patirtimi, kaip galima šiuolaikiškoje pamokoje naudoti informacines komunikacines technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu. Seminaras „Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui“ buvo skirtas mokytojams, kurie savo pamokose kompiuterius, planšetes arba net mobilius įrenginius naudoja kaip įrankius, padedančius sukurti modernią, patrauklią aplinką mokiniams.

 Seminaro dalyviai sužinojo, jog skaitmeninių aplinkų naudojimas yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias, kad virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam ir  veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.

 

Istorijos mokytoja Diana Norkaitienė

Nuotraukos: Dianos Norkaitienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas