Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Seminaras „Skaitymo raštingumo tobulinimas integruojant STEAM veiklas“

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizavo ilgalaikės programos „STEAM įgūdžių ugdymas(is): gamtamokslinis raštingumas, sumanioji inžinerija ir informatinis mąstymas“ seminarą „Skaitymo raštingumo tobulinimas integruojant STEAM veiklas“. Seminaras vyko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenei. Lektorės, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos, Laura Palivonienė, Žaneta Mickevičienė bei Rasa Navickienė supažindino seminaro dalyvius su Graikijoje vykusių mobilumo kursų gerąja patirtimi integruojant STEAM, IKT, skaitymo raštingumo tobulinimo programas. Pristatė inovatyvių metodų panaudojimo, programavimo galimybes, organizavo integruotas STEAM veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą.

Seminaro tikslas – gerosios patirties sklaida vykdant programos „Erasmus+“ KA1 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” mobilumo veiklas Graikijoje bei sudaryti sąlygas mokytojams įgyti žinių ir praktinių gebėjimų ugdyti skaitymo raštingumą, integruojant STEAM veiklas.

Lektorė Laura Palivonienė pristatė mokytojams edukacines BeeBot bitutes-robotus. Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas yra puiki priemonė mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pradmenų. Taip pat mokytojai buvo supažindiniti su 3D rašikliais ir jų galimybėmis. Veikla su 3D rašikliais nereikalauja jokios programinės įrangos ar kitų sudėtingų technologijų, kurias reikia išmokti valdyti. Pedagogai išbandė ir QUIVER platformą. Tai mokomoji platforma, kurioje naudojama papildytos realybės spalvinimo technologija, padedanti mokiniams geriau įsivaizduoti ir suprasti įvairius mokymosi dalykus. Puikiai tinkanti įvairaus amžiaus mokiniams.

Lektorės Žaneta Mickevičienė ir Rasa Navickienė pristatė aplikacijas Liveworksheets.com, Learning.Apps.org, Blooket.com ir Wordwall.net. Pedagogai turėjo galimybę susipažinti su šių programų galimybėmis.

Seminaro metu pedagogai įgijo žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų tobulinti skaitymo raštingumą integruojant STEAM veiklas ir skaitmeninius įrankius kasdieninėje praktinėje veikloje.

 

Pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė

Nuotraukos: Lauros Palivonienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas