Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiauliečiams kompensuojamas PVM už šildymą ir karštą vandenį

2022 m. kovo 17 d. buvo pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Šiuo pakeitimu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. turi būti kompensuojamas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM) taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šilumos energijai, sunaudotai karštam vandeniui ruošti.

Atsižvelgiant į tai, sąskaitoje už 2022 m. kovo mėnesį yra įvertinta PVM kompensacija už per kovo mėnesį suteiktas paslaugas, kurioms taikomas 9 proc. PVM, taip pat yra kompensuotas /perskaičiuotas 9 proc. PVM, pritaikytas paslaugoms suteiktoms per 2022 m. sausio ir vasario mėnesius. Už praėjusius laikotarpius kompensuotos PVM sumos yra nurodytos sąskaitos lentelės „Atsiskaitomojo laikotarpio informacija“ eilutėse „Kompensuota PVM už 2022 m. 01 mėn.“ ir „Kompensuota PVM už 2022 m. 02 mėn.“.

PVM kompensacija bus taikoma nurodytoms paslaugoms ir už 2022 m. balandžio mėnesį.

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, nuo 2022 m. gegužės 1 d. patiektai šilumos energijai, gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šilumos energijai, sunaudotai karštam vandeniui ruošti, bus taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, netaikant PVM kompensavimo.

 

Klientų, kuriems 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo paskaičiuotos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, dėmesiui

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kompensavus PVM už 2022 m. sausio ir vasario mėnesius, tai yra sumažėjus kompensuotinai mokėjimo sumai, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos nustatyta tvarka, yra perskaičiuota ir kompensacija už šildymą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms ar vienišiems asmenims, jei ji buvo paskirta ir pritaikyta nurodytais mėnesiais. Sumažėjus kompensuotinai sumai, sumažėja ir kompensacijos suma, todėl vartotojams, gavusiems kompensacijas už 2022 m. sausio ir/ar vasario mėn., sąskaitose už 2022 m. kovo mėn. kartu su PVM kompensacija už praėjusius mėnesius bus įvertintas ir kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį perskaičiavimas. Perskaičiuota kompensacijų suma kartu su kitais perskaičiavimais yra nurodyta sąskaitos lentelėje „Atsiskaitomojo laikotarpio informacija“ eilutėje „Perskaičiuota“.  

AB „Šiaulių Energija“ informacija ir iliustracija