Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliečiams kompensuojamas PVM už šildymą ir karštą vandenį

2022 m. kovo 17 d. buvo pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Šiuo pakeitimu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. turi būti kompensuojamas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM) taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šilumos energijai, sunaudotai karštam vandeniui ruošti.

Atsižvelgiant į tai, sąskaitoje už 2022 m. kovo mėnesį yra įvertinta PVM kompensacija už per kovo mėnesį suteiktas paslaugas, kurioms taikomas 9 proc. PVM, taip pat yra kompensuotas /perskaičiuotas 9 proc. PVM, pritaikytas paslaugoms suteiktoms per 2022 m. sausio ir vasario mėnesius. Už praėjusius laikotarpius kompensuotos PVM sumos yra nurodytos sąskaitos lentelės „Atsiskaitomojo laikotarpio informacija“ eilutėse „Kompensuota PVM už 2022 m. 01 mėn.“ ir „Kompensuota PVM už 2022 m. 02 mėn.“.

PVM kompensacija bus taikoma nurodytoms paslaugoms ir už 2022 m. balandžio mėnesį.

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, nuo 2022 m. gegužės 1 d. patiektai šilumos energijai, gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šilumos energijai, sunaudotai karštam vandeniui ruošti, bus taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, netaikant PVM kompensavimo.

 

Klientų, kuriems 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo paskaičiuotos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, dėmesiui

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kompensavus PVM už 2022 m. sausio ir vasario mėnesius, tai yra sumažėjus kompensuotinai mokėjimo sumai, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos nustatyta tvarka, yra perskaičiuota ir kompensacija už šildymą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms ar vienišiems asmenims, jei ji buvo paskirta ir pritaikyta nurodytais mėnesiais. Sumažėjus kompensuotinai sumai, sumažėja ir kompensacijos suma, todėl vartotojams, gavusiems kompensacijas už 2022 m. sausio ir/ar vasario mėn., sąskaitose už 2022 m. kovo mėn. kartu su PVM kompensacija už praėjusius mėnesius bus įvertintas ir kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį perskaičiavimas. Perskaičiuota kompensacijų suma kartu su kitais perskaičiavimais yra nurodyta sąskaitos lentelėje „Atsiskaitomojo laikotarpio informacija“ eilutėje „Perskaičiuota“.  

AB „Šiaulių Energija“ informacija ir iliustracija