Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko STEAM JUNIOR programa „STEAM MAGIJA“

2023 m. balandžio – birželio mėnesiais Šiaulių Dainų progimnazijoje STEAM JUNIOR programos „STEAM  MAGIJA“ veiklose  dalyvavo mokiniai iš Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos (mokytojos Rasa ir Odeta), Šiaulių „Dermės“ mokyklos (mokytojos Aurelija ir Loreta) ir Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos (mokytoja Neringa) ir Šiaulių Gegužių progimnazijos (mokytoja Nijolė).

STEAM JUNIOR programą „STEAM  MAGIJA“ sudarė įvairios temos, kurios išdėstytos per 5 užsiėmimus (kiekvieno trukmė 2 val.). Užsiėmimų metu mokiniai konstravo, programavo, piešė, matavo, skaičiavo, tyrinėjo, testavo.

Pirmojo užsiėmimo metu mokiniai susipažino su elektra ir šviesa ir jų svarba, susiprojektavo ir pasigamino LED žibintuvėlį, jį dekoravo, testavo jo veikimo ypatybes. LED žibintuvėliui sukurti  reikėjo matematikos, inžinerijos ir gamtos mokslų žinių. Mokiniai su Snap Circuits elektronikos rinkiniais kūrė inžinerinius projektus, šviesos instaliacijas, gimtadienio dainelę, namo apšvietimą, įsilaužimo signalizacijas, durų skambutį ir kitus projektus.

Antrojo užsiėmimo metu mokiniai buvo supažindinti su MicroBit kompiuteriukais, jų programavimu, programavimo svarba mūsų kasdienai. Užsiėmimo metu sukūrė inovatyvias animacijas, virtualūs sveikinimai su garso efektais.

Trečiojo užsiėmimo metu vaikai susipažino su LEGO robotika, jos istorija, svarba įvairių dalykų pamokose. Užsiėmimo metu iš LEGO detalių sukūrė veikiančias karuseles, jas patobulino, įvykdė misijas ir testavo kūrinius  patys bei su draugais. 

Ketvirtojo užsiėmimo metu programos dalyviai buvo supažindinti su mikroskopu, jo veikimo principu, praktiškai tyrinėjo pateiktus  kūnus.  Šiai veiklai mokiniai taikė inžinerijos, gamtos mokslų, matematikos žinias. Atliko praktinę tiriamąją veiklą „Mikroskopo paslaptys“. iš LEGO kaladėlių mokinių komandos kūrė mikroskopo maketus.

Penktojo užsiėmimo metu vaikai susipažino su 3D modeliavimu, 3D pieštuku. Sužinojo apie trimačio pasaulio privalumus ir trūkumus. 3D pieštuko pagalba susiprojektavo ir pasigamino  pasirinktą objektą.  Interaktyviai pasitikrino visų užsiėmimų įgytas žinias.

Įveikę visas užduotis programos dalyviai buvo apdovanoti STEAM MAGIJOS ekspertų pažymėjimais ir medaliais.

Mokiniai  kupini teigiamų emocijų ir naujų žinių įveikė  STEAM JUNIOR programą „STEAM  MAGIJA“.

STEAM JUNIOR programos „STEAM  MAGIJA“ vykdytojos: robotikos ir gamta ir žmogus mokytoja Kristina Juodeikienė, pradinio ugdymo mokytoja Neringa Vėlienė ir  neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė džiaugėsi mokinių žingeidumu ir darbštumu.

 

Mokytoja

Kristina Juodeikienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas