Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių mieste – nauja biokuro katilinė

Artimiausiu metu AB „Šiaulių energija“ planuoja pradėti naujos biokuro katilinės projektavimo ir statybos darbus. Šios biokuro katilinės investicijų planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Įgyvendintas projektas leis padidinti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį, sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir neigiamą poveikį aplinkai bei amortizuoti drastiškai išaugusių gamtinių dujų kainų įtaką šilumos kainoms.

Nauja investicija

Augančios žaliavų kainos, o ypač gamtinių dujų kainos, skatina bendrovę planuoti investicijas taip, kad centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams kaip galima mažiau atsispindėtų drastiški kainų pokyčiai. Dar šiais metais bus pradėta naujos iki 20 MW galios biokuro katilinės statyba. Katilinėje bus įrengtas 15 MW biokuro katilas su 3,25 MW I laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu ir II laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu su 1,4 MW absorbciniu šilumos siurbliu, kurie užtikrins aukštą energijos gamybos efektyvumą ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Numatoma, kad katilinė bus pritaikyta deginti biokurą, gaminamą naudojant miško kirtimo ir retinimo liekanas. Taip pat statomoje katilinėje planuojami kiti pagalbiniai katilinės įrenginiai (biokuro sandėlis su užpildymo iš autotransporto ir biokuro tiekimo į pakurą sistemomis, pelenų šalinimo, surinkimo ir išvežimo įranga, elektros, automatinio katilinės procesų valdymo, reguliavimo, duomenų perdavimo ir atvaizdavimo įranga ir kt.). Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021 – 2030 m. centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui keliamus tikslus.

Projekto nauda

Nors dalis vartotojų, siekdami taupyti šilumos energiją, renkasi renovaciją, tačiau šilumos energijos poreikis nemažėja. Vis daugiau gyventojų bei įstaigų nori prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, todėl bendrovės siekis kuo daugiau šilumos energijos pagaminti naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius taip mažinant energetinę priklausomybę nuo iškastinio kuro. Kadangi šilumos energija pagaminta iš biokuro pigesnė, didžiausią šio projekto naudą pajus bendrovės klientai – šilumos vartotojai. Šia investicija bendrovė prisidės prie nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos, orientuotos į atsinaujinančių išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, energetikos sektoriaus poveikio aplinkai mažinimą bei nacionalinėje energetikos strategijoje keliamų tikslų – užtikrinti energetinį saugumą, darnią energetikos sektoriaus plėtrą bei efektyvų energijos naudojimą. Esant galimybei, bus prašoma paramos projekto įgyvendinimui, kuri leis padengti investicijos kaštų įtaką šilumos kainos didėjimui.

Mažės gamtinių dujų poreikis

Pagrindinis bendrovės investicijos tikslas – amortizuoti, šilumos gamybai naudojamo kuro, kainų kilimą didinant atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamyboje. Skaičiuojama, jog įgyvendinus projektą gamtinių dujų poreikis Pietinėje katilinėje sumažės apie 4,5 karto, o tai leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vidutiniškai 7338 t CO2 per metus bei kasmet sutaupyti apie 2,5 mln. Eur, padidinti biokuro dalį Pietinės katilinės šilumos gamyboje iki 97,7 procentų.

Tvaresnio ir švaresnio rytojaus link

Bendrovės numatoma plėtra teigiamai atsilieps šalies ekonomikos vystymuisi – bus kuriamos naujos darbo vietos, įrengiamos pažangios energijos gamybos technologijos. Tai investicija į tvaresnę bendrovės bei Šiaulių miesto ateitį, pigesnę šilumos energiją, švaresnę mus supančią aplinką bei šilumos gamybos patikimumą.

Projektą planuojama įgyvendinti 2022-2024 metais.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas