Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių mieste studentai pradeda karjerą dar studijuodami

Ne paslaptis, kad Lietuvos darbo rinka susiduria su vienu dideliu iššūkiu – darbdaviams sudėtinga surasti aukštos kvalifikacijos specialistų. Kartu sunkumų patiria ir studijuoti susiruošęs jaunimas. Juk daugelis nežino, kaip seksis pritaikyti įgytas žinias ir ieškotis svajonių darbo. Šiaulių miesto aukštojo ir profesinio ugdymo įstaigos, savivaldybė bei verslo bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja ir siekia, kad ką tik studijas baigę naujieji specialistai galėtų lengvai įsidarbinti, o mieste veikiančios įmonės turėtų visas galimybes rasti gerai paruoštus būsimuosius specialistus.

Pažintis su darbo rinka prasideda studijų metais


Šiaulių miesto aukštojo ir profesinio mokslo įstaigos siekia, kad motyvuoti bei gabūs
studentai įgytų ne tik teorinių žinių, taptų kvalifikuotais specialistais, bet ir lengvai įsilietų į
darbo rinką. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija stojantiesiems siūlo tarptautinių
ekspertų akredituotą aukštojo mokslo studijų programų portfelį, kuris tenkina verslo,
finansų ir viešojo sektoriaus institucijų kvalifikacinį poreikį. Tai reiškia, kad visos siūlomos
studijos yra aktualios darbdaviams, todėl VU Šiaulių akademijoje jau 2–3 kursuose
įsidarbina daugiau nei 70 procentų studentų. Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo, muzikos
pedagogikos, kūno kultūros ir sporto pedagogai absolventai lengvai randa darbą netgi
studijų metais. O štai didėjantis specialiųjų pedagogų ir logopedų poreikis šalyje užtikrina
tai, kad beveik visi įsidarbina pagal specialybę.


„Studijų metų vyksta nuolatiniai studentų vizitai į institucijas, praktikų ir užsienio ekspertų
paskaitos universitete, studentai kartu su dėstytojais atlieka užsakomuosius verslo tyrimus.
Visų studijų programų studentai lygiagrečiai studijuoja ir kaupia jiems reikalingą praktinę
patirtį studijų praktikose, kurias atlieka nuo antro kurso“, – pasakoja VU Šiaulių akademijos
Regionų plėtros instituto direktorė Lina Garšvienė.


Pagalba įsidarbinti studentams užsiima ir Šiaulių valstybinė kolegija. Per kelerius mokslų
metus jaunuoliams yra sudarytos galimybės lankytis verslo įmonėse, atlikti jose praktikas ir
tyrimus, bendradarbiauti, semtis patirties bei užmegzti ryšius su verslo atstovais.


„Kolegijoje išskirtinis dėmesys yra skiriamas praktinių įgūdžių ugdymui. Tai, ko išmokstama
per paskaitas, dar labiau įtvirtinama praktikų metu, todėl natūralu, kad per 3–4 studijų
metus sukauptą žinių ir įgūdžių bagažą puikiai vertina darbdaviai“, – sako Šiaulių
valstybinės kolegijos Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja Skaistė Buivytė.


Kolegijos administracijos atstovė pabrėžia, kad Šiauliai pozicionuojami kaip inžinerinės
pramonės miestas. Vadinasi, šios srities specialistų paklausa yra didžiausia. Skirtingų
įmonių atstovai organizuoja pokalbius su įvairių ŠVK vykdomų programų studentais,
kviečia juos jau studijų metu pradėti dirbti, siūlo karjeros galimybes, tobulėjimo
perspektyvas.


Šiauliuose amato besimokantys asmenys taip pat dažnai greitai ir be didesnio vargo įsilieja
į darbo rinką. Šiaulių profesinio rengimo centras (ŠPRC) bendradarbiauja su daugiau kaip
230 Šiaulių regiono verslo įmonių, kuriose mokiniai nuolat atlieka praktiką. Dalis jų čia lieka
dirbti ir baigus mokslus. ŠPRC teigimu, mokiniai, jau dirbantys pagal pasirinktą specialybę,
gali mokytis pameistrystės mokymosi forma. Tai reiškia, kad teorinę dalį moksleivis
išklauso ŠPRC, o praktinė dalis atliekama darbo vietoje. Ugdymo įstaiga lanksčiai prisitaiko prie moksleivių poreikių, tai leidžia mokslus derinti ne tik su darbu, bet ir su
šeimyninėmis atsakomybėmis ir panašiai.


Verslas ir savivaldybė dirba dėl sklandaus jaunimo įdarbinimo


Verslas nelieka švietimo sistemos nuošalyje ir tiesia pagalbos ranką, įgyvendinant įvairias
iniciatyvas, kuriomis siekiama užpildyti pasiūlos trūkumą. Verslo iniciatyva visos Šiaulių
regione veikiančios aukštojo mokslo įstaigos paskatintos peržiūrėti vykdomas studijų
programas. Tai buvo daroma tam, kad rengiami specialistai atitiktų darbo rinkos poreikius.
Dar vienas svarbus žingsnis – įkurtas „Investor’s Spotlight“ kokybės ženklas, kuriuo
vertinamos studijų programos.


„Šis ženklas – stipri žinutė įmonėms, kad šių programų absolventus verta įdarbinti, verta
pakovoti dėl jų jau nuo pirmųjų kursų. Iš verslo pusės pradėta aktyviau reprezentuoti
karjeros galimybes regione, atskleisti tendencijas darbo rinkoje“, – sako Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis.


„Investor’s Spotligt“ ženklas yra įteiktas VU Šiaulių akademijos Programų sistemų bei
Šiaulių valstybinės kolegijos Gamybos inžinerijos ir Informacinių sistemų technologijos
studijų programoms. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip reikšmingai gerinimas jaunų
specialistų perėjimas iš mokslo į darbo rinką.


Verslo ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimą skatina ir miesto valdžia. Siekiant efektyviai
gerinti jaunuolių karjeros galimybes, Šiaulių miesto savivaldybė yra parengusi Aukštos
profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo dirbti mieste veikiančiose įmonėse
finansinės paramos skyrimo tvarką. 6 000 eurų siekianti parama yra skirta pritraukti ir
paskatinti trūkstamų specialybių atstovus atvykti dirbti būtent į Šiaulius. Yra žinoma, kad
jauni ir ambicingi darbuotojai padės vystyti novatoriškus projektus bei plėtos verslą, kurs
naujas darbo vietas.


Miesto savivaldybė neužmiršta smulkiojo ir vidutinio verslo, kuriems dažnai sudėtinga
konkuruoti su didžiosiomis įmonėmis. Šiaulių miesto savivaldybė yra parengusi
skatinamąsias priemones, kurių tikslas yra remti ir skatinti verslumą bei ekonomikos plėtrą.
Šių priemonių įgyvendinimui Šiauliuose įregistruotiems ir veiklą vykdantiems smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams skiriama savivaldybės parama. Ji siekia iki 5 000 eurų vienai
priemonei, tačiau vienu metu galima pasinaudoti net keliomis. Taip tikimasi, kad ateityje
darbo vietų ir jaunų specialistų mieste tik daugės.

Šiaulių valstybinės kolegijos konsultacijos dėl priėmimo ir tikslinių stipendijų: tel. 8 615 97 114, , el. p. arba atvykti adresu Aušros al. 40.


Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Studijų skyrius priėmimo klausimais konsultuoja: tel. nr. +370 41 595 755, el. p.   arba atvykti adresu Vytauto g. 84, 309 kab.


Šiaulių profesinio rengimo centras konsultuoja el. p. , tel. 8656 69020 arba atvykti adresu Gardino g. 4, Šiauliai.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas