Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių miesto žemės sklypų savininkų ir naudotojų dėmesiui!

Primename, kad šiais metais vėl bus sudaromi nenaudojamų žemės sklypų sąrašai, o į šiuos sąrašus įtrauktų žemės sklypų valdytojams 2021 m. bus skaičiuojamas padidintas 4 % žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas.

Į nenaudojamų žemės sklypų sąrašus įtraukiami apleisti, neprižiūrimi žemės sklypai. Pagrindiniai nenaudojamų žemės sklypų požymiai: nešienauta žolė, sklype formuojamas sąvartynas, kaupiamos šiukšlės, apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys), padrikai išpiltas statybinis laužas.

Apleistų žemės sklypų nustatymo tvarka reglamentuota Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251.

Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ poskyrio „Teisės aktai“ srityje „Savivaldybės dokumentų paieškos sistema“.

Šiaulių miesto gyventojai, kurie neturi galimybės patys susitvarkyti savo sklypo (gyvenantys užsienyje, dėl senyvo amžiaus ar kitų aplinkybių), gali kreiptis į šienavimo paslaugas teikiančias įmones ar asmenis.

Prašome pasirūpinti valdomų žemės sklypų priežiūra. Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste patikrinimus vykdys Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus specialistai birželio–liepos mėnesiais. Prašome gyventojus nebūti abejingus ir padėti nustatyti mieste netvarkomus, apleistus sklypus. Informaciją apie privačios nuosavybės teise valdomus ar iš valstybės nuomojamus nenaudojamus žemės sklypus raštu galite pateikti Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui el. paštu .

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus informacija