Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija kviečia į tarptautinę konferenciją „Skaitmeniniai pokyčiai ir inovatyvūs sprendimai XXIX a. šveitime“

Inovacijos švietime – tai daugiau nei skaitmeniniai pokyčiai ir naujosios technologijos, taikomos ugdymo procese. Tai yra įvairių švietimo problemų sprendimas kitokiu, nestandartiniu būdu, siekiant mokinių asmeninės pažangos. Tai programos, paslaugos, procesai, produktai, metodai ir net partnerystės, kurios skatina pagerinti švietimo rezultatus inovatyviais būdais.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija  dvejus metus vykdė tarptautinį Erasmus+ projektą „Inovatyvus ir įgalintas ugdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“, kurio metu siekė skatinti pokyčius ir transformacijas organizacijos veikloje. Ugdant kiekvieno mokinio pažangai svarbias vertybes, siekiama inovatyvių pokyčių, todėl nuo šių metų pradėtas taikyti informatinio mąstymo ugdymas pradinių klasių mokiniams.  Apie tai, kaip tarptautinių projektų vykdymas ir priimti vadybiniai sprendimai gali įtakoti organizacijos pokyčius, bus pristatoma tarptautinės konferencijos „Digital Changes and Innovative Solutions in 21st Century Education“ metu, kuri vyks nuotoliniu būdu 2022 m. vasario 22 d., 13 val.  Besidomintys šia tema (klausytojai) gali registuotis per semiplius.lt sistemą. https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/siauliu-miesto-savivaldybe/210540346 Konferencijoje bus pristatyta 20 pranešimų iš 9 skirtingų pasaulio šalių. Aptariamos trys persipinančios temos – lyderystės ir valdymo inovacijos šiandieninėje mokykloje, geriausios novatoriškos praktikos pavyzdžiai įvairaus tipo mokyklose bei informatinio mąstymo diegimo svarba ugdymo įstaigose. Bus gvildenamos inovacijų kliūtys ir siūlomi būdai, kaip padidinti savo gebėjimą diegti inovacijas ir visapusiškai išnaudoti skaitmeninių technologijų ir skaitmeninio turinio potencialą. Konferencijos pranešėjai paskleis idėjų, kaip taikyti patyrimines veiklas, skatinti skaitmenizaciją bei įgalinti inkliuzinį ugdymą ir sprendimų priėmimo idėjas bet kurioje šiuolaikinės švietimo sistemos pakopoje.

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Edita Puzarienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas