Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos pedagogai įgyvendindami tarptautinio švietimo mainų fondo ,,Erasmus +“ projektą ,,Blue shirts green shorts“ svečiavosi Slovėnijoje

Sėkmingai įgyvendinant tarptautinį švietimo mainų fondo „Erasmus+” projektą „Blue shirts green shorts”, lapkričio 7 - 13 dienomis, mūsų mokyklos pedagogai, drauge su šalimis partnerėmis: Ispanija, Italija ir Turkija, svečiavosi Slovėnijoje, Veliki Gaber mokykloje.

Antrojo susitikimo metu, pirmąją dieną, Veliki Gaber mokyklos bendruomenė iškilmingai pasitiko svečius: pasveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Gregor Udovč, sugiedotas valstybinis Slovėnijos himnas, mokiniai sušoko nacionalinį šokį, suvaidino pjesę anglų kalba „I`m beautiful”. Vėliau, mokyklos administracija visus projekto dalyvius supažindino su mokykla: jos erdvėmis ir patalpomis, maloniai bendravo bei atsakė į visus rūpimus klausimus. Po supažindinimo su įstaigos aplinka, buvome pakviesti į Slovėnijos švietimo sistemos pristatymą – diskusiją. Pristatymą - diskusiją vedė Veliki Gaber mokyklos vyresniųjų klasių mokinės, kurios interaktyviu būdu įtraukė visą mokyklos bendruomenę ir projekte dalyvaujančių šalių narius.

Svečiuodamiesi Slovėnijoje, Trebnje miestelyje buvome pakviesti į susitikimą su savivaldybės atstove. Savivaldybės atstovė supažindino su Trebnje infrastruktūra, švietimo sistema bei miestelio pagrindiniais kultūriniais aspektais.

Visą savaitę, Slovėnijos Veliki Gaber mokyklos mokytojai dalinosi savo patirtimi ir žiniomis įvairių pamokų metu. Šiaulių „Saulės” pradinės mokyklos pedagogai lankėsi ir stebėjo: individualią specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasaulio pažinimo ir kūno kultūros pamokas. Likome sužavėti glaudžiu mokinių ir mokytojų bendravimu ir bendradarbiavimu, aktyviomis veiklomis, kurios pamokos metu buvo dažnai keičiamos, atsižvelgiant į mokinių emocinę ir fizinę būseną. Pastebėjome, jog mokykla didelį dėmesį skiria specialiesiems ugdymo(si) poreikiams, panaudodami įvairias priemones skirtingiems mokinių poreikiams tenkinti.

Taip pat buvome pakviesti dalyvauti „Kultūrinėje vakaronėje”, kurios metu buvo žaidžiami įvairūs žaidimai susieti su STEAM veiklomis, bendrakultūrinės kompetencijos ugdymu bei antrinių žaliavų panaudojimu. Paskutinę viešnagės dieną, netoli mokyklos esančiame miškelyje, visos šalys partnerės dalyvavo bendroje veikloje su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Veiklos metu ikimokyklinukai plėtojo pasaulio pažinimo, matematikos, fizinio ugdymo ir dailės bendrasias kompetencijas. Taip pat sulaukėme ir vietinės žiniasklaidos dėmesio. Šiaulių „Saulės” pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ir šio projekto koordinatorė davė interviu apie projekto gaires, dalinosi įspūdžiais apie švietimo sistemos ypatumus bei viešnagę Slovėnijoje.

Būdami „Erasmus+” projekto “Blue shirts green shorts” koordinatoriai, norime pasidžiaugti šalimi partnere Slovėnija dėl nuosekliai ir tiksliai vykdomų projekto veiklų ir organizacinių gebėjimų priimant kitas šalis partneres.

Kupini neišdildomų įspūdžių bei potyrių kovo mėnesį lauksime projekto tęsinio Italijoje.

 

 

Sima Butkutė ir Ilona Ragažinskienė, projekto „Blue shirts green shorts” darbo grupės narės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė