Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių valstybinėje kolegijoje įteikti diplomai

Šiaulių valstybinė kolegija su geriausiais linkėjimais išlydėjo 2022 metų studentų laidą.

Birželio 27–28 dienomis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko diplomų įteikimo iškilmės.

Iš viso šių metų laidoje – 337 studentai. Verslo ir technologijų fakultetą baigė 210 studentų, 9 iš jų gavo diplomus su pagyrimu. Studijas Sveikatos priežiūros fakultete baigė 127 studentai. Iš jų 46 studijavo Bendrosios praktikos slaugą, jiems diplomai įteikti sausio mėnesį. Studijas su pagyrimu šiame fakultete taip pat baigė 9 studentai. Nuolatinėse studijose mokėsi 195, ištęstinėse – 142 studentai.

Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė, sveikindama į diplomų įteikimo iškilmes gausiai susirinkusius absolventus ir jų artimuosius, priminė šiai studentų laidai tekusius pandemijos ir karantino iššūkius, pasidžiaugė, kad kartu pavyko nugalėti visus sunkumus tam, jog būtų galima didžiuotis įgytu išsilavinimu ir puikiomis perspektyvomis.

Diplomų įteikimo šventės buvo turtingos kalbėtojų, norinčių padėkoti už pagalbą ir bendrystę, pasidžiaugti galutiniu rezultatu – profesinio bakalauro diplomu. Vienas po kito į sceną tarti žodžio lipo įvairių programų absolventai. Jie prisiminė smagias studijų metų akimirkas, dėkojo savo aukštajai mokyklai už suteiktas žinias ir įgūdžius, patirtis, skatinančias asmeninį augimą. Daug šiltų žodžių buvo skirta akademinių grupių kuratoriams.

Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės sveikinimuose absolventams skambėjo linkėjimai nepamiršti savosios Alma mater ir sėkmingai keliauti pasirinktu profesiniu keliu.

Socialiniai partneriai absolventams linkėjo profesinio augimo, giriamųjų žodžių skirta ir kolegijai už puikų profesionalių specialistų, kurių visada reikia ne tik miestui, regionui, bet ir visai šaliai, parengimą.

Vasara – pasirinkimų metas būsimiems studentams. Priėmimas intensyviai vyksta, kviečiame konsultuotis, domėtis, klausti ir tapti mūsų aukštosios mokyklos dalimi!

Šiaulių valstybinė kolegija stojantiesiems šiemet siūlo 20 studijų programų sveikatos, socialinių, informatikos, inžinerijos mokslų bei verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse

Stojančiuosius kviečiame konsultuotis telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu .

ŠVK – asmenybę auginančios patirtys!

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis