Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių valstybinėje kolegijoje teikiami diplomai

Šiaulių valstybinę kolegiją šiemet baigia beveik 400 studentų.

Pirmieji šių metų diplomai buvo įteikti jau sausio mėnesį – juos gavo 40 Bendrosios praktikos slaugos programos studentų. Iš viso aukštoji mokykla šiais mokslo metais išleidžia 384 absolventus.

Sveikatos priežiūros fakultetą 2021 metais baigia 148, Verslo ir technologijų fakultetą – 236 studentai.

Diplomus su pagyrimu šiemet gaus 25 absolventai, 13 iš jų iš Sveikatos priežiūros fakulteto, 12 – iš Verslo ir technologijų fakulteto.

Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai džiaugiasi, kad šių metų studentai buvo atkaklūs, tikslingai ėjo savo svajonės link. Paskutiniai studijų metai nebuvo patys lengviausi – teko derinti nuotolinį darbą su įprastais kontaktiniais užsiėmimais, atlaikyti nelengvą karantino išbandymą ne tik kalbant apie studijas, bet ir asmeniniuose reikaluose, siekiant maksimaliai suderinti visas gyvenimo ir kasdienių rūpesčių sritis. Studijos baigtos, absolventams teikiami profesinio bakalauro diplomai, žymintys žingsnį į naują gyvenimo etapą ir platesnes veiklos galimybes.

Šių metų Šiaulių valstybinės kolegijos absolventai buvo įvertinti įvairiomis vardinėmis stipendijomis: Radviliškio rajono savivaldybės (Informacinių sistemų technologijos, Transporto logistikos technologijų, Informacijos valdymo programų studentai), Kelmės rajono savivaldybės (dvi Informacijos valdymo programos studentės), Šiaulių rajono savivaldybės (Automobilių techninio eksploatavimo programos studentas), Pakruojo rajono savivaldybės (Kosmetologijos programos studentė). Pasinaudota paramos Šiaulių mieste galimybe (Bendrosios praktikos slaugos programos studentas), du studentai (Informacinių sistemų technologijos ir Autotransporto elektronikos programų) įsitraukė į Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą programą INOSTART. Bendrosios praktikos slaugos programos studentei buvo skirta LR prezidento Kazio Griniaus stipendija, Multimedijos technologijų studentė įvertinta Alvydo Stulpino stipendija.

Iš šios laidos studentų vardinę stipendiją gavo 12 asmenų, iš viso vardinė stipendija mokėta 17 kartų: trys studentai ją gavo po 2 kartus, vienas studentas – 3 kartus.

Kelioms dešimtims studijas baigiančių studentų įteiktos padėkos už aktyvią veiklą, kolegijos viešinimą, akademinius ir sportinius pasiekimus.

Baigiantis birželiui absolventai palieka aukštąją mokyklą, vėl laukiama prisijungiant naujų studentų. Šiaulių valstybinė kolegija primena, kad vyksta bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Prašymai studijuoti registruojami lamabpo.lt informacinėje sistemoje, stojančiuosius aukštoji mokykla konsultuoja el. paštu , telefonu 8 615 97 114.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija ir nuotraukos