Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliuose gerėja susisiekimas pėstiesiems ir dviratininkams

Šiaulių mieste toliau tvarkomi prastesnės būklės takai pėstiesiems ir dviratininkams, kur jų ankščiau visai nebuvo – tiesiami nauji. Palankios rudens oro sąlygos leidžia ir toliau atlikti infrastruktūros gerinimo darbus, ruošiami nauji projektai.

Šiemet skirtas finansavimas leido pradėti  prastos būklės takų ir šaligatvių remonto darbus, tad bene pirmiausiai gerinama pėsčiųjų infrastruktūra prie švietimo įstaigų. Dalies senų takų/ šaligatvių atnaujinimas bus atliktas vykdant didesnius infrastruktūros projektus, tačiau nepamirštos vietos, kur tokie projektai nevyks. Atsižvelgiant į turimas lėšas, buvo parinktas šaligatvis prie vienos gimnazijos ir takas, vedantis link dviejų lopšelių-darželių. Atkarpos atrinktos atsižvelgiant į dangos būklę, reikalingą remonto darbų apimtį bei mokinių/auklėtinių skaičių.

Apie 140 m ilgio ir apie  2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas nutiestas palei Dainų gatvę, ties Romuvos gimnazija. Darbų vertė – beveik 40 tūkst. eurų.

Apie 120 m ilgio ir 1,5 m pločio takas nutiestas tarp Gegužių gatvės ir Saulės tako. Šis takas, vedantis link lopšelių /darželių „Gintarėlis“ ir „Voveraitė“ kainavo per 21 tūkst. eurų.

Spalio mėnesį užbaigti naujos šaligatvio atkarpos įrengimo darbai Vytauto gatvėje prie centrinio miesto futbolo stadiono ir „Dermės“ mokyklos. Didžiausią mokinių skaičių turinčios specialiosios mokyklos bendruomenė negalėjo patogiai pėsčiomis pasiekti artimiausių perėjų ir autobusų stotelių, kol nebuvo įrengta trūkstama šaligatvio atkarpa tarp S. Daukanto ir V. Kudirkos gatvių. Apie 227 m ilgio ir 1,5 metro pločio šaligatvio įrengimas, kartu su naujos šaligatvio atkarpos įrengimu nuo Darbininkų g. iki Žibuoklių g. ir esamos šaligatvio atkarpos rekonstravimu nuo Žibuoklių g. iki Lelijų g. kainavo beveik 75 tūkst. eurų.

Šiuo metu, kaip ir numatyta Šiaulių miesto darnaus judumo plane, vyksta  šaligatvių/ pėsčiųjų takų infrastuktūros atnaujinimo darbai Naujojo ryto take ir palei Sevastopolio gatvę.

Projektai rengiami Saulės tako ir Žemaitės g. šaligatvių atnaujinimui (atkarpoje nuo Aušros al. iki Spindulio g.).

 

Pagal Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus informaciją

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus nuotraukos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis