Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas mokinių, atvykusių iš Ukrainos, vasaros stovyklų, finansuojamų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia konkursą mokinių, atvykusių iš Ukrainos, vasaros stovykloms organizuoti.

 

Konkurso tikslas – finansuoti Stovyklas, kurios padės Ukrainos mokiniams ugdyti socialines emocines kompetencijas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kviečia visus švietimo teikėjus, turinčius teisę vykdyti švietimo veiklą ar registruotus Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR),  kurių nuostatuose (įstatuose, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir  jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla arba organizacijas, besirūpinančias asmenimis, atvykusiais į Lietuvos  Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir turinčias asmenis, kurie  turi teisę įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas pagal Švietimo įstatymo 48 straipsnį, teikti konkursui stovyklų programų paraiškas per E. pristatymą ar  el. paštu   iki 2022 m.  liepos 15 d. 23.59 val.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius konkursą organizuoja vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos                                                  aprašu (toliau – Aprašas)

 

 

KONKURSO DOKUMENTAI

 

https://www.siauliai.lt/list/view/neformalusis-vaiku-svietimas

 

 

Aprašas

Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo konkurso   paraiška (Aprašo 1 priedas )

 

Detalesnę informaciją teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Vaičiulienė (el. p. , tel. 8 41 38 64 78/ mob. tel. +370 658 76093) ir/ar Rasa Žukaitytė – Šimkevičienė (el.p. , tel. +370  41 383440)

Nuotraukos šaltinis: www.freepik.com

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas