Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas vaikų vasaros stovyklų, finansuojamų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia konkursą dieninėms, mobilioms (turistinėms), stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu), gabių Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinių dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų; vaikų, patiriančių socialinę riziką ar nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų vasaros stovykloms organizuoti.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia konkursą dieninėms, mobilioms (turistinėms), stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu), gabių Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinių dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų; vaikų, patiriančių socialinę riziką ar nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų vasaros stovykloms organizuoti.

 

Konkurso tikslas – finansuoti stovyklas, kurios skatina mokinių turiningą vasaros poilsį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, bendrųjų kompetencijų ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymui; suburti gabius Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinius dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkus bendrai veiklai ir poilsiui; suburti vaikus, patiriančius socialinę riziką, bendrai veiklai ir poilsiui; sudaryti sąlygas užsienyje gyvenančių lietuvių (diasporos), lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų sėkmingą integraciją į visuomenę; sudaryti sąlygas socialiai remtinų nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų bendrai veiklai ir poilsiui; sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kviečia visas biudžetines įstaigas ir kitus juridinius asmenis, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą ar yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, kurių nuostatuose (įstatuose, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir  jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla, teikti konkursui stovyklų programų paraiškas per E. pristatymą ar  el. paštu   iki 2023 m.  gegužės 17 d. 23.59 val.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius konkursą organizuoja vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu Vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir patvirtintais Stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Apraše ir Nuostatuose  rasite šią informaciją:

  • kokie vaikai gali dalyvauti stovykloje;
  • kokie reikalavimai keliami stovyklų vykdytojams, stovykloms ir jų programoms;
  • kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti konkursui;
  • kaip vyks stovyklų programų paraiškų vertinimas;
  • kaip ir kam bus skiriamos lėšos, kaip atsiskaityti už jų panaudojimą.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa7fdab0e8ae11ed9978886e85107ab2

 

Aprašas

Aprašo 1 priedas

Nuostatai

Stovyklos programos paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Stovyklos programos paraiškos vertinimo formos (Nuostatų 2 ir 4  priedai)

 

Detalesnę informaciją teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Vaičiulienė (el. p. , tel. 8 41 38 64 78).

Nuotraukos šaltinis: www.freepik.com

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė