Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skirti lėšų geležinkelio vėžei Šiauliuose prašo Seimo nariai, tarp jų – du buvę premjerai

Net 27 Seimo nariai išreiškė palaikymą siekiams rasti reikalingų lėšų geležinkelio linijos į Šiaulių laisvąją ekonominę zoną ir Šiaulių oro uostą tęsinio statybai. Dalis geležinkelio infrastruktūros – 1,4 km ilgio vėžė jau yra nutiesta. Kuo greičiau baigti vėžės tiesimą prašo ir verslą vienijančios organizacijos.

Diskusijos dėl būtinybės skirti lėšų geležinkelio vėžės tęsiniui pasiekė naują lygmenį – į Vyriausybę su prašymu numatyti finansavimą kreipėsi Seimo nariai. Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininko Stasio Tumėno inciatyva, kreipimąsi į Ingridą Šimonytę, Aušrinę Armonaitę, Arvydą Anušauską, Marių Skuodį pasirašė net 27 Seimo nariai, tarp jų ir du buvę Vyriausybių vadovai, Saulius Skvernelis ir Algirdas Butkevičius.

„Prašytume įvertinti išdėstytus argumentus ir numatyti trūkstamų lėšų (15 mln.) formuojamame 2023 metų valstybės biudžete pabaigti įrengti geležinkelio vėžę. Tai labai svarbu ir dabartinės geopolitinės situacijos kontekste, nes nėra logiška ir ekonomiška, kai iš nusileidusių orlaivių negalima krovinių perkrauti į geležinkelio vagonus, kad jie keliautų į paskirtą vietą“, – teigiama Seimo narių pasirašytame rašte.

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva šiuo metu yra nutiesta 1,4 km ilgio vėžės atkarpa iki pramoninio parko, reikalinga, kad nauja linija pasiektų Šiaulių laisvąją ekonominę zoną ir Šiaulių oro uostą, tada būtų galimybė ją naudoti tiek verslo, tiek kariuomenės reikmėms.

Šiaulių miesto savivaldybė paskaičiavo, kad geležinkelio vėžės užbaigimui iš viso reikėtų 23,5 mln. eurų. Savivaldybė, įgyvendinama Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą, už 5,5 mln. eurų numato įrengti privažiavimus prie geležinkelio infrastruktūros ir krovos bei konteinerių saugojimo aikšteles, tačiau projekto lėšomis nefinansuojamas geležinkelio bėgių įrengimas. Savivaldybė Šiaulių miesto biudžete vėžės įrengimui yra suplanavusi 3 mln. eurų, todėl Vyriausybės prašoma skirti trūkstamas lėšas – 15 mln. eurų.

Pridedamas Seimo narių raštas Vyriausybei

V. Lebedžio nuotrauka

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis