Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Steam Junior programa „Matuoju, konstruoju, projektuoju“

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos matematikos mokytoja Daiva Lukšienė vykdė Šiaulių savivaldybės rengtame Steam Junior programų konkurse laimėtą projektą „Matuoju, konstruoju, projektuoju“. Penkiuose susitikimuose dalyvavo mūsų partnerių – Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos ketvirtokai.

Programą sudarė penki tarpusavyje susiję užsiėmimai: „Matų ir skaičių atsiradimo istorija“, „Matai, pasakos ir legendos. Senovinių ir šiuolaikinių matų taikymas praktinėje veikloje“, „Mastelio ir planimetro  taikymas sudarant objekto planą“, „Statinio konstravimas pasirinktomis priemonėmis“ ir „Pasirinkto objekto 3D modeliavimas ir spausdinimas šiuolaikinėmis technologijomis“.

Pirmojo užsiėmimo metu ketvirtokai susipažino su matų ir skaičių atsiradimo istorija, išsiaiškino, kaip romėniškus skaičius paversti arabiškais, ir atvirkščiai. IT kabinete atliko užduotis socrative.com programėlėje, dalyvavo mįslių ir galvosūkių varžytuvėse.

Antrojo užsiėmimo metu mokiniai aiškinosi senovinių matavimo prietaisų pavadinimų kilmę, lygino juos su dabar naudojamais prietaisais. Žiūrėdami į paveikslėlius, bandė patys nustatyti, kam naudojamas cirkelis, brėžtuvas, doklas, formukė, gorčius, krijelis. Sužinojo dydžių – uolektis, sieksnis, pėda, colis – reikšmes ir jų atitikmenis centimetrais. Kūrė pasakas apie įvairius matavimo vienetus ir jas pristatė klasės draugams. Su MS Excel programa mokėsi užrašyti formules, sudaryti matų keitimo lenteles.

Trečiasis užsiėmimas prasidėjo „Romuvos“ progimnazijos kieme. Mokiniai įvairiais būdais – žingsniais, pėdomis bei naudodami prietaisus: metrus, ruletes, sieksnį, matavimo ratą išmatavo progimnazijos stadioną. Gautus duomenis lygino, aiškinosi jų tikslumą. Pritaikę mastelį, brėžė stadiono planą. Sužinojo, kam naudojamas planimetras ir planimetrijos  programa. 

Susitikę ketvirtą kartą ir pasiskirstę į komandas, kūrė „Svajonių miestą“. Mokiniai konstravo namus, projektavo želdynus, mieste statė bokštus, tiltus. Naudojo ne tik tradicines konstravimo priemones, bet ir antrines žaliavas. Tiltus ir bokštus konstravo pasirinktais konstruktoriais.

Penktojo užsiėmimo metu „Saulės“ pradinės mokyklos ketvirtokai stebėjo 3D spausdintuvo galimybes.  Pasinaudodami žiniomis apie mastelį, 3D programoje TINKERCAD, patys projektavo statinius, kūrė jų interjerą ir aplinką, projektavo želdynus. Vizualizacijos buvo spalvingos, sprendimai drąsūs ir labai netikėti.

                      Projekto metu mokiniai pagilino komunikavimo, kūrybiškumo, asmenines kompetencijas, įgijo naujų istorijos žinių, įtvirtino dalykines: matematikos, technologijų, informacinių technologijų žinias, įgijo praktinės patirties ir pasitikėjimo savo gebėjimais.

 

Matematikos mokytoja Daiva Lukšienė

Nuotraukos: Daivos Likšienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas