Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

STEAM JUNIOR programa „Pasaulis vandens laše“

Penkias savaites Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje netilo linksmas Dainų progimnazijos mokinių šurmulys. Trečiokai noriai dalyvavo užsiėmimuose: „Ištakos. Pažintis su senoviniais šuliniais“, „Vandens agregatinės būsenos. Vandens apytakos ratas“, „Vandens tyrimai“, „Svertas ir velenas. Šulinio maketo gaminimas“ ir „Šulinio 3D modeliavimas ir spausdinimas šiuolaikinėmis technologijomis“. Kiekvieno užsiėmimo metu mokiniai įgijo naujų žinių, lavino savo gebėjimus ir kompetencijas, tyrinėdami kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų į juos. 

Pirmojo užsiėmimo metu, klausydamiesi sakmių, pasakojimų, mindami mįsles ir aiškindamiesi patarlių prasmę, trečiokai sužinojo šulinio atsiradimo istoriją, prietarus ir burtus, kurių pagalba protėviai saugojo geriamąjį vandenį. Nuskenavę QR kodą, sprendė kryžiažodį Learnings.apps programėlėje.

Antrasis užsiėmimas skirtas vandens apytakos ratui ir bandymams su vandeniu. Jo metu mokiniai išsiaiškino agregatines vandens būsenas, vandens savybes. Eksperimentuodami patikrino, kaip veikia paviršiaus įtempimo jėga, kokiomis savybėmis pasižymi skirtingo tankio (saldumo) vanduo. Atlikdami eksperimentus visi mokiniai naudojosi chemijos laboratorijos priemonėmis, mokėsi jų pavadinimus. Šis užsiėmimas džiugino gražiomis spalvomis ir nenuspėjamais spalviniais deriniais, stebint spalvų difuziją vandenyje.

Trečiasis užsiėmimas skirtas vandens tyrimams. Jo metu Šiaulių Dainų progimnazijos trečiokai atliko bandymus su įvairiais dirvožemiais, stebėjo grunto daromą įtaką vandens spalvai, priemaišoms.  Mikroskopais stebėjo susidariusias nuosėdas, kelis kartus filtruoto vandens ir tvenkinio vandens mikroorganizmus. Lakmuso popierėliais nustatinėjo vandens pH (vandenilio jonų koncentraciją). 

Ketvirtojo užsiėmimo metu mokiniai susipažino su svertinio ir veleninio šulinio technologija, išbandė mechanizmų veikimą, aiškinosi sverto pusiausvyros dėsnį ir konstravo pasirinkto tipo šulinį, panaudodami ne tik tradicines priemones: popierių, klijus ir šiaudelius, bet ir antrines žaliavas. Norintieji  šulinius arba vandens malūnus konstravo  konstruktoriais.

Penktojo užsiėmimo, kurio labai nekantriai laukė trečiokai, metu buvo stebima, kaip  3D spausdintuvu vyksta spausdinimo procesas, sužinojo, kokios medžiagos naudojamos ir kokios svarbiausios modeliavimo taisyklės. Mokiniai nustebo, kad vienam objektui atspausdinti gali prireikti keleto valandų. Kompiuterių klasėje trečiokai kūrė svertinio arba veleninio šulinio 3D modelius naudodami 3D modeliavimo programą „Tinkercad“.

Sukurtus modelius, atspausdintus „Maker BOT Replicator 2“ spausdintuvu ir ankstesnių užsiėmimų metu pagamintus šulinius bei vandens malūnus pristatė baigiamojo renginio metu „Romuvos“ progimnazijoje. Pasidžiaugėme darbais, žiūrėjome projekto akimirkų foto filmą.

Mokiniai grįžo į savo mokyklą įgiję naujų žinių, susipažinę su chemijos, fizikos mokslais, įtvirtinę dalykines matematikos, technologijų, informacinių technologijų žinias, įgiję praktinės patirties, pagilinę kūrybiškumo, asmenines, socialines ir komunikavimo kompetencijas.

STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) užsiėmimai skatina mokinių motyvaciją, didina susidomėjimą eksperimentais, leidžia patirti atradimo džiaugsmą

 

Matematikos mokytoja Daiva Lukšienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas