Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Sudaroma naujos kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės NVO taryba

Šių metų rugsėjo mėn. dviejų metų kadenciją baigia Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba), kurios sudėtis buvo patvirtinta 2021 m. rugsėjo 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-388 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ (su tolimesniais pakeitimais) 1 punktu.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) 1 punktu patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 12 punkto 12.2 papunkčiu, nurodančiu, kad šešis nevyriausybinių organizacijų atstovus į NVO tarybą pasiūlo savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos (toliau – Asociacija), prašome Šiaulių mieste veikiančių ir nevyriausybines organizacijas vienijančių Asociacijų (skėtinių organizacijų) teikti atstovų pasiūlymus į naujai sudaromą NVO tarybą.

Atstovų pasiūlymas, vadovaujantis Nuostatais, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) turi būti teikiamas užpildant Nuostatų 1 priedo formą (pridedama) ir kartu pateikiant dokumentus, pagrindžiančius, kad Asociacija vienija savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas.

NVO atstovų delegavimo procedūra Asociacijoje įgyvendinama, organizuojant visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, kurio metu priimti sprendimai įforminami protokolu. Pastarojo dokumento (protokolo) data ir siūlomų atstovų kontaktiniai duomenys nurodomi žemiau pranešime pridėtoje Nuostatų 1 priedo formoje.

Dokumentus (tinkamai užpildytą Nuostatų 1 priedo formą ir NVO vienijimą pagrindžiantį dokumentą) dėl NVO atstovų į naujai sudaromą NVO tarybą prašome pateikti iki 2023 m. spalio 2 d. (imtinai) Nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui (vyr. specialistui),  Administracijos 16 kab., adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, arba visus pasirašytus ir tinkamai įformintus dokumentus vienu laišku siųsti el. paštu .

Kilus klausimų ar neaiškumų dėl rašte išdėstyto prašymo, maloniai prašome kreiptis telefonu 841 596 308 arba el. paštu .

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė