Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sukurtas ekslibrisas Šiaulių garbės piliečiui Sigitui Vaičiulioniui

Rugsėjo 7 dienos Šiaulių miesto tarybos posėdyje tvirtinama naujojo Šiaulių miesto garbės piliečio kandidatūra. Vakare numatoma iškilminga inauguracijos ceremonija. Būsimasis garbės pilietis jau sulaukė ir originalios dovanos – personalinio ekslibriso.

Žinoma šiaulietė grafikė ir ekslibrisų dailininkė Lolita Putramentienė-Braza sukūrė personalinį ekslibrisą, skirtą Šiaulių rimtosios muzikos pasaulio atstovui Sigitui Vaičiulioniui. Specialus kūrinys taps dovana muzikui, kuriam bus miesto gimtadienio išvakarėse bus suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.                                         

„Mano kūrybinio įkvėpimo šaltinis – meno žmogus, Sigitas Vaičiulionis, kuris Šiaulių padangėje žinomas kaip muzikos deivės tarnas. Dirigentą žiūrovai dažniausiai mato iš nugaros, kaip ir aš jį išvydau. Ekslibrise vaizduoju žmogaus figūrą, pakeltomis rankomis į miesto simbolį, į saulę. Joje yra visko: meilės, šlovės, ir, žinoma, muzikos. Mažais linoraižinio brūkšneliais kūriniui suteikiau ekspresijos ir skambesio bei virpesio įspūdį. Muzikalumo sampratą papildžiau penklinių fragmentais, ant kurių surikiavau ne natas, o Sigito vardo ir pavardės raides. Judrus penklinių puslapis tarsi praneša žiūrovui, kad žmogaus gyvenimas nėra statiškas, jis – visoks.

Knygos ženklas „Ex libris Sigito Vaičiulionio. Šiaulių garbės pilietis 2023“ sukurtas linoraižinio technika, turi 660 numerį, kuris papildys šiauliečiams skirtų ekslibrisų asmeninį kūrybos archyvą. Tikiuosi, kad mane aplankęs kūrybinis įkvėpimas nusileis ir gerbiamo nominanto Sigito širdin“,  – apie savo kūrinį rašo ekslibriso autorė Lolita Putramentienė-Braza.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis