Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikatos sričiai – plius milijonas eurų 2023 m. Šiaulių biudžete

Patvirtintus šių metų Šiaulių miesto biudžetą matyti, kad beveik 80 proc. viso miesto metinių išlaidų suplanuota trims sritims – švietimui, socialinėms ir sveikatinimo reikmėms, tai lėšos, tiesiogiai skiriamos šiauliečių gerovei.

2022 m. Bendruomenės sveikatinimo programai buvo skirta 3 mln. eurų. Iš šios sumos, sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros gerinimui buvo numatyta 907,3 tūkst. eurų, bendruomenės sveikatinimui, ligų prevencijai ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimui – 1,8 mln. eurų. Siekiant gerinti gyventojų aptarnavimą ir sveikatos paslaugų kokybę, Savivaldybė toliau tęsia ir trūkstamų gydytojų specialistų pritraukimo į Šiaulių miesto gydymo įstaigas programą, pernai jai paskirta beveik 350 tūkst. eurų.

2023 m. biudžete Sveikatinimo programai numatyti asignavimai įspūdingai augo ir sieks beveik 4 mln. eurų.  47 proc. programos lėšų šiemet numatyta gyventojus aptarnaujančių sveikatos įstaigų modernizavimui, 38 procentai sumos skirta visuomenės sveikatos priežiūrai, 15 proc. – veiklai. Pusė pastarosios sumos paskirta medikų pritraukimui.

Šiaulių reabilitacijos centre, kad jo lankytojams ir darbuotojams būtų sudarytos tinkamos sąlygos, bus įrengiama vėdinimo-oro kondicionavimo sistema. Taip pat bus vykdomas Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas, perkama įranga. Pokyčius pajus ir Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pacientai ir darbuotojai, numatyti naujojo korpuso dalies rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbai. 300 tūkstančių eurų suplanuota Šiaulių centro poliklinikos vidaus patalpų ir odontologinės įrangos atnaujinimui, darbų medicinos įrangos įsigijimui.

Kad gyventojus būtų galima efektyviau apsaugoti nuo geležinkelio keliamo triukšmo, savivaldybė prisideda ir prie triukšmą slopinančių priemonių diegimo projekto.

Savivaldybė taip pat investuoja į visuomenės sveikatą, prisidėdama prie Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimo, tam šiemet numatyta 151 tūkst. eurų, papildomai miestas skiria apie 280 tūkst. eurų miesto lopšeliuose-darželiuose dirbančių sveikatos specialistų galėtų dirbti kiek iš tiesų reikia, o ne kiek finansuojama valstybės.

Didžiausia Bendruomenės sveikatinimo programos suma –  1, 14 mln. eurų skirta sveikos šiauliečių gyvensenos plėtojimui bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai.

Šiauliai įgyvendina du tęstinius prevencinius projektus, vieno tikslas mažinti tuberkuliozės užsikrėtimo galimybes, kito – gerinti priklausomybės ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymo kokybę.  

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programai skiriama 218 tūkst. eurų. Iš šios programos finansuojami sveikatinimo projektai, kompensavimas už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, miesto maudyklų priežiūra vasarą ir kiti dalykai. Vykdant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, anot Savivaldybė administracijos Sveikatos skyriaus atstovų, apie 134 tūkstančius eurų skiriama sveikatinimo projektams, kuriuos siūlo ir įgyvendina įvairios įstaigos ir organizacijos. Daug dėmesio skiriama visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimui. Lėšų skiriama ir tam, kad būtų užtikrintas medicininių paslaugų teikimas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (78,0 tūkst. eurų). Aktyviai vykdomos ligų profilaktikos ir prevencijos priemonės.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis