Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų ir kitų dalykų mokymas(is) geroje mokykloje: kompetencijos, integracija ir inovacijos”

  Vasario 14 dieną vyko tarptautinė užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų metodinė-praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų ir kitų dalykų mokymas(is) geroje mokykloje:  kompetencijos, integracija ir inovacijos”,  kurią organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija bendradarbiaudama su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

   Konferencijos  tikslas - skatinti inovatyvaus, kompetencijomis grįsto užsienio kalbų ir kitų dalykų integralaus mokymo(si) gerosios patirties idėjų sklaidą, yra aktualus   ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pabrėžė užsienio kalbų mokėjimo svarbą, akcentavo užsienio kalbų integracijos galimybes į įvairių dalykų pamokas, palinkėjo pedagogams pabuvoti kito mokytojo profesiniame pasaulyje ir pasisemti patirčių bei idėjų būsimoms veikloms.

   Konferencijoje dalyvavo virš 300 pedagogų, buvo išklausyta 40 pranešimų, juos  skaitė  pranešėjai iš Lietuvos, Italijos, Estijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos ir Moldovos. 

   Pedagogai noriai dalinosi savo sėkmės istorijomis, pristatė mokinių darbus (projektus, kūrybinius darbus ir pan.), skaitmenizuotas ekspozicijas. Pranešimus dalyviai skaitė anglų  ir lietuvių kalbomis. Pranešimų tematika buvo įvairi ir aktuali.

  Maarija Keskpaik, Kairit Seenmaa (Estija) pristatė Ristiku pradinės mokyklos įtraukaus ugdymo sėkmės istoriją.

    Apie vaikų paruošimą skaitmeninei ateičiai Kroatijos Varaždino vaikų darželyje kalbėjo Andreja Sedlar ir Amalija Kocijan. Savo pranešime lektorės išskyrė, kad artimiausiu metu dirbtinis intelektas turės didelę įtaką  Europos darbo rinkai.

   Serkut Kizanlikli (Turkija) kalbėjo, kaip dalyvavimas Erasmus projektuose padeda tobulinti lyderystės įgūdžius.

   Rob Garrett (Lenkija) pristatė inovatyvaus mokymo (si) modelį, kuriame sėkmingai buvo integruotos šios sritys: menas, istorija ir mokslas. Tokį mokymo modelį Lenkijos kolegos realizavo su penktokais  istoriniame Fromborko mieste.

Laura Modena (Italija) pristatė eTwinning projektą, kurio esmė -  kaip mokiniai patys grafinių tekstų, muzikos, piešinių pagalba kuria sau draugišką aplinką.

Elena Antociuc (Moldova) savo pranešime akcentavo projektais paremtas veiklas – tvarumo koncepciją ir anglų kalbos integraciją.

   Violeta Liudvinovičienė, knygyno „Kristostomus Lietuva“ atstovė, savo pranešime kalbėjo apie tai, su kokiais naujais iššūkiais susiduria mokytojai, atsirinkdami ir priderindami mokymo metodus, atitinkančius atnaujintą Bendrųjų ugdymo programų turinį. Kalbėjo, kaip galima personalizuoti ugdymo turinį, kaip panaudoti ir integruoti skaitmeninius išteklius, pristatė vaizdo, garso ir interaktyvią medžiagą daugialypėje terpėje.

   Pranešimuose Lietuvos pedagogai dalinosi savo patirtimi vykdant tarptautinius  Erasmus, eTwinning, Nordplus Junior projektus, STEAM, robotikos ir menų integravimo galimybėmis, pristatė efektyvias vertinimo ir įsivertinimo formas, dalinosi inkliuzinio ugdymo patirtimi, pristatė savo darbų pavyzdžius ir patirtį su įvairiomis skaitmeninėmis platformomis. 

    Džiaugiamės ne tik plačia konferencijos dalyvių geografija, bet ir ugdymo įstaigų tipų įvairove. Tai įrodo, kad atsakingas ir sistemingas ugdymas vyksta visose ugdymo programų pakopose.

      Apibendrindami konferenciją dalyviai pabrėžė praktinių žinių pasidalijimo naudą, pasidžiaugė, kad konferencijos turinys buvo prasmingas, o temos  –  susijusios su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais. Tikimės, kad susitiksime kitais metais ir pasidalinsime savo patirtimi diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

Pedagogės Neli Manko, Loreta Vytienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas