Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinė virtuali diskusija „Saugios aplinkos mokiniui kūrimas įtraukiojo ugdymo kontekste”

2022 m. rugsėjo  29-ą dieną nuotoliniu būdu „Microsoft Teams” platformoje vyko tarptautinė virtuali diskusija „Saugios aplinkos mokiniui kūrimas įtraukiojo ugdymo kontekste”, organizuota Šiaulių Dainų progimnazijos kartu su Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Mažeikių darželiu-mokykla „Kregždutė“ ir dvikalbių vaikų mokykla „Kristinos kalbos mokyklėlė“ iš Didžiosios Britanijos.  Diskusijos tikslas suburti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus ir mokinių tėvus bendrai diskusijai apie saugios aplinkos mokiniui kūrimą įtraukiojo ugdymo kontekste, įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimo patirtį Lietuvoje ir užsienyje.

Tarptautinėje virtualioje diskusijoje dalyvavo Belgijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokinių tėvai.

                      Sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė tarptautinio projekto ,,Saugi aplinka mokiniui, patiriančiam sėkmę“ iniciatorė – Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ekspertė, Daiva Stonė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja, ir Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, VU Šiaulių akademijos docentė.

Naujomis įžvalgomis diskusijos dalyvius praturtino lektorės Daiva Stonė ir Laima Tomėnienė, skaičiusios pranešimą ,,Saugios aplinkos kūrimas ugdant įvairių gebėjimų mokinius“. Apie įtraukiojo ugdymo aplinkos kūrimą Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijoje pasakojo Fausta Verpečinskienė,  Šiaulių „Rasos” progimnazija specialioji pedagogė, VU Šiaulių akademijos lektorė. Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ekspertė, akcentavo, kad labai svarbu yra ugdyti vaiko stipriąsias puses, sudaryti sąlygas patirti jam sėkmę. Apie kitokių vaikų sėkmės kelią diskusijai kvietė Loreta Šličiuvienė, Mažeikių darželio-mokyklos ,,Kregždutė“ logopedė ekspertė.

Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė diskusijos dalyvės – pranešėjos iš užsienio ugdymo įstaigų. Janina Bakšienė, Briuselio II europinės mokyklos mokytoja metodininkė, pasakojo apie skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą europinėse mokyklose. Žaneta Andrėjaitienė, Vokietijos „Pflegedienst Vikta“ centro specialioji pedagogė, dalijosi įžvalgomis apie tai, kaip yra kuriama saugi aplinka  mokiniui Vokietijos ugdymo įstaigose. Daiva Juzuitienė, Londono kalbų ir gyvenimo įgūdžių mokyklos „Mano pirmieji mokslai“ lietuvių kalbos pamokų ir mokymo(-si) programos koordinatorė, pradinių klasių mokytoja, pasakojo apie lituanistinį ir pradinį ugdymą Londono mokyklose. Apie kitataučių vaikų adaptaciją Lietuvos ugdymo įstaigoje kalbėjo Kristina Starovoit, fizinio ugdymo pedagogė iš Ukrainos, Zaporožės srities.

Aktyviai diskusijoje dalyvavo mokinių tėvai, kurie aptarė sąlygas, kurios padeda jų vaikams pasireikšti, išbandyti savo idėjas, rodyti iniciatyvas, tyrinėti kartu su bendraamžiais. Kokie džiaugsmingi rūpesčiai būna šeimoje auginant talentingą vaiką, pasakojo Kęstas Balzarevičius, Šiaulių Dainų progimnazijos 4a klasės mokinės Inetos Balzarevičiūtės tėtis. Diskusiją klausimu ,,Mama, kodėl aš turiu skaityti?“ tęsė dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo komunikacijos specialistė. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo pedagogės Irena Kazymirkienė, Neringa Vėlienė ir Birutė Kasparienė aptarė mokymosi motyvacijos skatinimą pamokoje, dalijosi savo patirtimi, kas skatina skirtingų gebėjimų mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti.

Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad ugdymo(si) procesas vyks sėkmingai, kai vaikams bus užtikrinta palanki fizinė, socialinė, emocinė ir psichologinė aplinka, kai mokiniai ugdymo įstaigoje  jaus komfortą, saugumą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, dalyviams ir tikimės, kad diskusijoje išgirstos žinios apie saugios aplinkos mokiniui kūrimą įtraukiojo ugdymo kontekste pravers švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų praktikoje ugdant skirtingų gebėjimų mokinius, bendradarbiaujant su mokinių tėvais.

 

 Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytojos Neringa Vėlienė ir Birutė Kasparienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas