Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto „ STEAMulation for students“ dalyviai Ispanijoje tobulino STEAM krypties kompetencijas

 

Prieš gražiausias metų šventes, gruodžio 14-19 dienomis, tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto  „STEAMulation for students“ dalyviai iš Šiaulių Lieporių gimnazijos lankėsi Ispanijoje, Vilenoje, ir tobulino STEAM krypties kompetencijas. Projekto partneriai iš Rumunijos, Turkijos, Portugalijos ir Lietuvos šio susitikimo metu plačiau gilinosi ir tyrinėjo gyvų būtybių - kerpių bei grybų - pasaulį. Atlikdami bandymus, praktines ir kūrybines užduotis mokiniai turėjo galimybę pažinti ir nagrinėti bei savo rankomis liesti Viduržemio jūros dugno gyvūnijos pasaulį, pažinti Ispanijos subtropikų augaliją. Robotikos užsiėmimuose mokiniai gilino IT kompetencijas, kritinį mąstymą, kūrybinėse dirbtuvėse meniškai  atkartojo kerpių ir grybų pasaulį.

Skirtumų ir panašumų ieškojimas platesniame kultūriniame kontekste leidžia mokiniams patirti emocinį pakylėjimą, o integruojant pažinimo procesą pajusti sėkmę.  Aplankytos regiono istorinės vietos, pažinti kultūros lobiai ne tik praplėtė akiratį, bet ir suteikė daug teigiamų emocijų, kurias projekto dalyviai parsivežė namo. Žinoma, susirasta nauja draugų, be to, dalyvavimas projekte – neįkainojama galimybė praktiškai patobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius.

Partneriai dalinosi patirtimi, idėjomis bei naujomis užduočių atlikimo technikomis. Vertinga tarptautinė patirtis dalyvaujant projekto veiklose  leidžia ugdymo procesą kaskart daryti patrauklesnį, įdomesnį, be to, padeda skatinti motyvaciją.

Įkvėpti naujų žinių, potyrių ir emocijų, praplėtę kultūrinį akiratį ir tolerancijos ribas, sėkmingai grįžę į Lieporių gimnaziją gerąja patirtimi „užkrėtėme“ bendraklasius  ir kolegas. Įkvėpimas padės realizuoti ir atlikti naudingas STEAM užduotis toliau tęsiant projekto „Steamulation for students“ integraciją ir įgyvendinimą ugdymo procese.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios  informacijos pateikimą ir naudojimą.

Reda Šteimantienė, projekto koordinatorė, Lieporių gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas